Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

4.-9. novembril 2013 said Poolas, Kartuzys Comenius mitmekooli projekti WebBaltic 2013-2015 raames kokku partnerkoolide õpilased ja õpetajad Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Poolast, Eestist ja Lätist. Eestist osalesid projekti tegevustes Tallinna 21. Kooli õpilased Helen Laane 8B, Agnes Värik 8B, Jessica Kurm 9A, Rauno Põld 9A, Karl-Erik Talvistu 10C, Marten Vaino 10C klassist, õpetaja Anne-Ly Lään ja projekti koordinaator Kadri Mägi. Meie õpilased said seekordsel kohtumisel võimaluse esitleda oma filme, mänge ja tantsu sotsiaalvõrgustike teemadel.

TV link: http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,8780

Töögruppide filmid teemal sotsiaalvõrgustikud:

Elders gone social
https://www.youtube.com/watch?v=PtPDUNnj7rM

Communiception
https://www.youtube.com/watch?v=IzyDFsgrgko

Communication Then vs Now
https://www.youtube.com/watch?v=UvN5pcm3Gas

Life and Communication
https://www.youtube.com/watch?v=elmarkDfk3g

Comenius mitmekooli projekt WebBaltic 2013-2015 ühendab Saksamaa, Taani, Rootsi, Poola ja Eesti partnerkoole (vaikiva partnerina on kaasatud ka Läti) ning on eesmärgistatud parendama Läänemereäärsete riikide kui osa Euroopast omavahelist suhtlust ning koostööd.
Võrgu (Web)kujund ilmestab antud maade rahvaste seotust mitmel erineval moel, võimaldades erinevate vanusegruppide õpilaste (10-16) aastaringseid tegevusi erinevates ainetes ja aitab seeläbi tunnetada osalevate riikide seotust geograafilisi ning kultuurilisi piire ületades.

Kord aastas viiakse läbi töötoad ühes partnerkoolis, 6 õpilase ja 2 õpetaja osalusel igast koolist. Koostöökohtumise alateemad valivad õpilased üldteemast lähtuvalt ning saavad rahvusvahelise rühmatöö käigus arendada nii võõrkeele kui eri- ja suhtlemisoskusi. Erinevate töövõtete kõrval õpitakse kohtumiste raames tundma ka kohaliku maa kultuuripärandit. Töötubade tulemusi (lavastus, film, tants, näitus, mäng jt), mis valmivad koolides eelnevalt läbiviidud küsitluste põhjal, esitletakse kohtudes vastuvõtvas koolis.

Projekti tegevused hõlmavad eri etappidel erinevaid õppeaineid (bioloogia, füüsika, geograafia, informaatika/IKT, keskkonnaharidus, kunst, loodusteadused, majandus, muusika,  sport, sotsiaalteadused/sotsioloogia, võõrkeeled) ja toetavad ainetevahelist lõimingut nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Suhtluskanalite ja tööriistadena on lisaks traditsionaalsele e-postile ja Skypele kasutusel audiokonverentsid, videokonverentsid, virtuaalne mestimisruum  ja foorum ühisteks aruteludeks eTwinningu keskkonnas jm uudsed IKT vahendid ühes tarkvaraliste lahenduste ja vabavaraliste pilveteenustega.

Projekti kajastatakse eTwinning platvormil TwinSpaces http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85362/welcome.
Pilte kohtumisest vaata kooli kodulehe pildialbumist.