Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

 

TEK_logo_varv

TEK kodulehe aadress: http://tallinn-tek.blogspot.com/
Tallinna TEK Facebookis: https://www.facebook.com/TallinnaTek

Koolide liitumise tingimused

Koolis on moodustatud tervisenõukogu ja valitud/kinnitatud koordinaator.
Tervise edendamine kajastub kooli üldises arengukavas.
Kool esitab direktori poolt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma valmisolekut tervist edendavate koolide ideoloogia arendamiseks.
Kool koostab järgneva kolme aasta kohta koolitervise edendamise visiooni, mis toetub vähemalt kahe (Kooli tervisenõukogude sisehindamise ja Koolikeskkonna hindamise küsimustiku) küsimustiku põhistele hindamistulemustele.

Liitunud kooli õigused
Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda kõik soovijad, kes on täitnud liitumise tingimused ning on valmis kandma tervist edendavate koolide kohustusi ja vastu võtma vastavad õigused.
Saada regulaarselt informatsiooni juhtasutuse pädevuses olevate valdkondade ja tervist edendavate koolide võrgustiku tegevuste kohta.
Osaleda kõikidel võrgustiku koolitustel ja üritustel.

Liitunud kooli kohustused
Olla eeskujuks ja jagada kogemusi tervisedenduse alases tegevuses.
Teha koostööd tervisedenduse valdkonnas teiste koolide ja paikkonnaga.
Viia järjekindlalt ellu kooli poolt koostatud tervisedenduse strateegiline plaan vastavalt uuenenud kooli arengukavale.
Hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.