Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse.

UWC on kolmteist omavahel ühise programmi kaudu tihedalt seotud rahvusvahelist kooli, mis asuvad maailma eri paigus. Kolledzite eesmärgiks on edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist läbi hariduse. 16-19 aasta vanused õpilased saabuvad maakera kaugeimatestki piirkondadest, et koos õppida ja kõrvuti elada. Külg külje kõrval kogetakse mõistmist ja väljakutseid, koostöövaimu ja vabanemist eelarvamustest. UWC õpilased valitakse nende saavutuste ja isikuomaduste, mitte aga rassi, usu, nahavärvi, ühiskondliku tausta või materiaalse jõukuse alusel. Valdav osa UWC kohti jagatakse välja täisstipendiumitena.

Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Itaaliasse ja Armeeniasse ning 75% stipendium Hollandisse.

Täpsema info koos konkursitingimustega leiab aadressilt http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 23. veebruar.

Rahvusvahelise juhatuse eesistujaks on praegu Mr. Tim Toyne Sewell. Londonis asuvast UWC rahvusvahelisest peakorterist juhib liikumist tegevdirektor Mr. Keith Clark.

Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.