Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

23. aprillil viisid Kesklinna politseijaoskonna noorsoopolitseinikud läbi koolidevahelise orienteerumisvõistluse„Turvaline jüripäev“.

Meie kooli esindasid Laura Lorette Takel, Laura Maria Lukas, Triinu-Liis Kindel
ja Lisbeth Sirvi.

Koolide 4-liikmelistele esindusvõistkondadel tuli läbida vanalinnas kindlad kontrollpunktid, mille läbimine eeldas vanalinnas ja selle vahetus läheduses orienteerumise ja salakirjade lahendamise oskust ning teadmisi uimastitest
ja süütegudest. Iga võistkond sai stardipaigas vanalinna kaardi, kuhu olid peale märgitud kontrollpunktid.

Võistluseks ettevalmistuse käigus tutvusid õpilased Karistusseadustiku, Väärteomenetluse seadustiku, Tallinna linna avaliku korra eeskirjade, Liiklusseaduse, Alkoholiseaduse, Tubakaseaduse ning Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
ning nende lähteainete seaduse – ennekõike temaatikaga, mis puudutab alaealisi.

Kadri Mägi
7A klassi klassijuhataja

Turvaline_jyripaev

Turvaline_jüripäev_23.04.2014 659