Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Konkursi eesmärk:
Konkursi eesmärk on arendada laste loovust ja ärgitada neid mõtlema oma tuleviku peale, kelleks tahan saada ja milliseid tegusid tahan ellu viia.
Ühtlasi soovitakse konkursi kaudu tutvustada õpilastele ja õpetajatele Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse teenuseid ja võimalusi oma isikliku karjääri planeerimisel.

Osalejad:
Osalema on oodatud kõik Tallinna ja Harjumaa koolide I – IV klasside õpilasted.

Võistluse tingimused:
Töö formaat on A3 paber ja tehnika omal valikul. Töö tagaküljel peab olema loetavalt kirjutatud õpilase nimi, kool, klass ja õpetaja/juhendaja/klassijuhataja nimi. Joonistusvõistlusele eelnevalt on õpetajatel võimalus käsitleda teemasid karjäär ja elukutsed. Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse töötajaid on vajadusel valmis ka ise eakohaseid tegevusi läbi viima. Küsimuste ja abi korral võib julgelt pöörduda Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse poole.

Toimumise aeg:
Joonistamist võib alustada kohe peale juhendiga tutvumist. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2015.
Võistlustööd tuleb tuua või saata aadressile:
Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
Maakri 23a
10145 Tallinn

Autasustamine:
Autasustatakse kolme parimat tööd I – IV klasside seas.
Esimese koha võitjat autasustatakse raamitud diplomi ja maiustusega ning ta teenib endale ja oma klassile vahva ühistegevuse Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses või oma koolis kohapeal eelnevalt kokkulepitud ajal, kuid enne 31. maid 2015. Ühistegevuse raames kooskõlastatakse õpetajaga/klassijuhatajaga sobiv ürituse teema. Päev on sisustatud mänguliste tegevustega, pakume morssi ja suupisteid.
Teise ja kolmanda töö võitjaid autasustatakse raamitud diplomi ja maiustusega. Auhinnad toimetatakse Rajaleidja keskuse poolt kooli kohale.

Rajaleidja_joonistuskonkurss_2015