Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna 21. Koolis.

Isikustatud e-õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse tõendamiseks ning kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks.

E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirja aadressile foto@21k.ee alljärgnevate andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number tähisena (nt 5B), isikukood.
Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina (soovitavad mõõdud vähemalt 600x800px).

Info e-õpilaspileti korduva väljaandmise kohta: Koolikorraldus -> Kavad ja korrad -> E-õpilaspilet.

Dokumendifotole esitatavad nõuded

Vaata ka dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded.

epilet_21k