Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Leivanädala raames toimus koolis palju toredaid ettevõtmisi, kus aktiivselt osalesid ka lapsevanemad.

1.-3. klassides olid tegevused integreeritud ja lõimitud erinevates õppeainetes.
Emakeeles loeti teemakohaseid tekste, lahendati ristsõnu, täiendati sõnavara, vaadati filmi vana-aja leivakombestikust ja arutleti ajaloo teemadel.

Kunstiõpetuse ja emakeele lõimingu tulemusena valmisid väljapanekud klassides.

1D klassi lapsevanem Juta Petersoo ning 3A klassi lapsevanem Marju Meremäe küpsetasid sel nädalal koos oma klassi õpilastega leiba.

Teistes klassides toodi maitsta kodus valmistatud leiba.

2. ja 3. klassides toimusid lemmikleibade degustatsioonid. Ruumis 231 on väljapanek poeleibadest (pakendite näitel).

2D klass läheb 14. oktoobril ekskursioonile leivatehasesse.

5. klassid tegid õpetaja Kaja Kadarikuga fantaasiaküllaseid rukkiburgerid, mis on nähtaval õpilasloomingu kaustas.

Fotoalbum.

Tänu õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele toredate ettevõtmiste toetamise eest leivanädalal!