Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

 

Hea lapsevanem!
Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 112. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid ja väga heal tasemel haridus on kooli põhiväärtused, mis on kestma jäänud üle sajandi.

Erinevalt mõnedest teistest Tallinna koolidest, ei ole 21.kool kunagi palunud lastevanematelt toetust õppekavaliste tegevuste tarvis.

Lõppeval aastal toetasid kooli paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu, mille eest teile suur tänu! Laekunud toetustega oli võimalik tasuda osaliselt kooli turvamise eest, toetada Progetiigri Legode sihtostu, hankida kirjandust ja perioodikat, tunnustada edukamaid õpilasi, korraldada parkimist kooli parklas ja palju muud sarnast.

Selleks, et edukalt jätkata, samas luues kõikidele õpilastele uusi arenemisvõimalusi ja õpiväljundeid, pöördus hoolekogu esindaja lapsevanemate üldkoosoleku poole ning pöördub käesolevaga teie poole palvega mitmete erinevate ettevõtmiste toetamiseks, mille eesmärgiks on:

lugemisvara, teatmeteoste ja uudiskirjanduse täiendamine kooli raamatukogufondi, väärtustades lugemust ning rõhutades lugemisaasta olulisust, samuti tehes lihtsamaks kohustusliku kirjanduse kättesaadavuse;
arendavate ja strateegiliste mängude hankimine huvitava, lõbusa ja turvalise koolipäeva korraldamiseks;
täiendavate istepinkide soetamiseks kooli koridoridesse;
auhinnafondi mitmekesistamine tublide õpilaste tunnustamiseks: õppetöös, õpilasloomingus (muusikas, kunstis), spordis, projektitegevuses, ettevõtlikkuses, huvitegevuses ja muudes tegevusvaldkondades;
parimatele õpilastele preemiareiside korraldamiseks, kinkeraamatute, kinkekaartide, kultuuriürituste pääsmete jms võimaldamiseks;
koolimaja turvamise jätkamiseks, kuna koolieelarve ei võimalda turvateenuse tellimist septembrist kuni juuni alguseni.

Võimaluse korral ootame teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussumma kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised toetajad!
Koos suudame olla omanäoline ja konkurentsivõimeline kool.

Tänuga,

Jaak Lind
Hoolekogu esimees