Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

EU flag-Erasmus+_vect_POS
22.-28.11.2015
osalesid Lätis Kuldiga linna lähistel ettevõtlusprojekti Student Hanseatic League töötubade nädalal 8B klassi õpilased Frida Brit Noor, Victoria Talpsepp, Katarina Ann Stokes, Rahel Kelus, Robert Lee, 8C klassi õpilane Tristan Filantšuk ning õpetajad Anne-Ly Lään ja Kadri Mägi.

Rahvusvahelistes inglise keelsetes töögruppides (Saksamaa, Taani, Poola, Rootsi, Läti, Eesti) omandati reaalse ettevõtte ja õpilasfirma loomise kogemusi – valiti toode, koostati äriplaan, lepiti kokku turundus-, reklaami- ja müügikampaaniates, valmistati kolme erineva taaskasutatavatest või naturaalsetest materjalidest toodete (lae-või laualambid; Euroopat tutvustavad kaardimängud; kõrvaklapihoidjad) prototüübid, pandi proovile algatusvõime, meeskonnatöö- ja võõrkeeleoskused, rakendati varemõpitud matemaatika, füüsika, keemia, käsitöö, kunsti ja IKT-alaseid oskusi. Samuti tutvustati Eestimaad, meie kultuuri ja keelt ning omandati teadmisi Läänemere-äärsete maade kohta. Kohtuti kohaliku ettevõtjaga ja külastati vahetu kogemuse saamiseks Pace villavabrikut, tutvuti Hansalinnade kultuuripärandiga ning arutati Läänemeremaid ühendava majandusruumi probleeme läbi aegade. Tulemuste esitlus toimus 27.11 Dundaga keskkoolis, mida kajastas kohalik TV ja ajaleht.

Projektikohtumise lõppedes täideti tagsisidelehed, millest selgus kõrge hinnang antud projekti nädalale tänu omandatud uudsetele kogemustele ja sõbralikule, efektiivsele koostööstiilile. Väljastati Euroopa õpirändetunnistused.

Projekti koduleht