Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Koolis avatakse 2016/2017 õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 23.05.2016 käskkirjaga nr HA-4/26 on kehtestatud  pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 92 senti (0,92 eurot)

Lapsevanemate avaldused pikapäevarühmaga liitumiseks palume esitada 8. septembriks 2016 e-postile info@21k.ee

Leping lapsevanemaga sõlmitakse septembrikuu jooksul.

Pikapäevarühma arve esitatakse lapsevanemale uue kuu alguses eelmise kuu kohta e-posti teel. Arve koostamise aluseks on lapsevanema poolt avalduses märgitud rühmas viibimise aeg. Rühmatööst puudumise korral teavitab lapsevanem õppealajuhatajat (valentina.taliaru@21k.ee) ja vastavalt sellele nimetatud perioodi ei maksustata. Kui õpilase puudumisest ei teavitata, arvestatakse tasu vastavalt avaldusele.

Pikapäevarühma töö periood on 12. september 2016 – 02. juuni 2017. Pikapäevarühm asub klassis 115. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.00 – 17.00, v.a. koolivaheajad ja erijuhud.

Väljavõte direktori 17.09.2015.a. käskkirjaga nr 1-2/15 kinnitatud Tallinna 21. Kooli päevakavast:

1.1. Pikapäevarühma ajakava:

  1. 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund/ vaba tegevus
  2. 14.00 – 14.45 – liikumistund, sportlikud tegevused võimlas/ jalutuskäik õues
  3. 14.45 – 15.00 – söömine
  4. 15.00 – 16.00 – õppimine
  5. 16.00 – 17.00 – loovtegevuste tund
  6. 17.00 – kojuminek

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 14.45, lõuna hind on 1,34 eurot. Uue kuu algul esitab toitlustaja AS Tuleleek lapsevanema e-postile arve, mille aluseks on eelmise kuu söögikordade arv vastavalt lapsevanema avalduses märgitule.