Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Aktiivõppepäev toimub 22. veebruaril, kus põhikooliõpilased rakendavad rühmapõhist õpet, arendavad koostööoskusi ja üldpädevusi. Õppetegevus on kavandatud õppekava läbivate teemade ning ainetevahelise lõiminguna, kasutades erinevaid arvutiprogramme, digi- ja nutiseadmeid.

Praktilise õppe kaudu arendatakse tehnoloogilisi oskusi, rakendatakse modelleerimisprogrammi Google SketchUp, mida kasutavad ka arhitektid ja insenerid.  Õpilased koostavad geomeetrilisi mudeleid ning kujundavad omanäolisi värviliselt kujundatud pliiatsitopse, mida saab printida 3D printeriga.

Robootika õppekomplektidega lahendatakse põnevaid ülesandeid, robotit programmeeritakse graafilises tarkvarakeskkonnas, mille tulemusena liigub robot õppeväljakul etteantud trajektooril. Tegevuse käigus toetatakse matemaatiliste pädevuste arendamist ning rakendatakse füüsika-alaseid oskusi.

Käsitletakse tervise, liikumise ja toitumise teemasid ning käitumist ohuolukordades, toimuvad esmaabi-ja sidumispraktikumid ning  orienteerumismängud,  töötubades lahendatakse inglisekeelseid ülesandesi ning koostatakse ühistööna päeva kokkuvõte.

Õpilased kasutavad SMART-tahvli arvutikaarte ning kaardistavad oma koolitee ohtlikud kohad, loovad õuesõppena GPS-kunsti, kasutades Endomondo äppi ja kujundavad oma läbitud teekonna. Koolis prinditakse GPS salvestus ning täiendatakse seda kunstiliselt.

Nooremad õpilased laiendavad teadmis kellast kui ka ajakasutusest, valmistavad kella mudeli ning mängivad kellaajaga seotud mänge. Lahendatakse matemaatilisi nuputamismänge ja leitakse loogikat kasutades geomeetriliste kujundite kaudu terviklahendusi.

Majandussimulatsioonis mängitakse meeskondades turumajanduslikku mängu Raha rändab, mille käigus õpitakse turumajanduse toimimise põhimõtteid ja seaduspärasusi ning tutvutakse riikide majandusregulatsioonide mõjuga igapäevaelus.

Käsitletakse ka teemat Minu Eesti, mille käigus valmivad Eesti kaardid nii geograafilises kui ka kultuurilises vaates ning meisterdatakse esemeid-tooteid kasutades Eesti sümboolikat.

Aktiivõppepäeva tegevusi illustreerib kodulehe Pildialbum.