Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

7. novembril külastab kooli kõrgetasemeline Saksamaa haridusametnike, erinevate arendusfondide juhtide 25-liikmeline delegatsioon eesotsas Saksa liidumaade haridusministrite konverentsi peasekretäri hr Udo Michalliku ja Schleswig-Holsteini liidumaa haridusministri pr Karin Prieniga. Külalisi huvitavad kaasaegsete IT lahenduste kasutamine kooli administreerimisel ja õppetöös. Tutvutakse kooli õpikeskkonnaga, külastatakse õppetunde ning toimub ümarlaud, kus osalevad direktor Meelis Kond, õpetajad ja õpilased.