Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus24. jaanuaril toimus koolis 6C ja 6D klasside õpilaste, Tallinna Ülikooli ja ENUTI koostöös projekti Hariduse minifestival lõppüritus.

Tegemist on ÜRO maailmahariduse projektiga, mis kutsub õpilasi kaasa mõtlema ühiskonnaelu valulikel teemadel.
Õpilastel oli valida uurimiseks ja ettekannete koostamiseks ning esitlemiseks 6 olulisema teema vahel, mida projektijuhid tutvustasid novembrikuu alguses.
Järgnes pea kolm kuud kestev iseseisvate rühmatööde tegemise periood, millest tehti ka vahekokkuvõtteid.

Minifestivali lõppüritusel tutvustasid õpilased järgmisi teemasid:

  • Säästev tootmine ja tarbimine
  • Sooline võrdõiguslikkus
  • Puhas vesi ja sanitaaria
  • Kliimamuutuste vastu
  • Hea haridus kõigile

Teemade tutvustamisel kasutati nii videoklippe, liikuvaid pilte kui ka plakateid.
Festivali lõpus anti õpilastele tagasisidet tehtu eest ning toimus teemakohane lühiarutelu.

Tänuks aktiivse vabatahtliku osalemise ja toredate ettekannete eest tunnustas projektimeeskond õpilasi tänukirja
ja naturaalse ökomahlaga.

Projekti koordineerisid ENUT-i projektijuht Els Heile ja õpetaja Ester Barkala.

Tänu kõikidele projektist osavõtjatele probleemide märkamise ja lahenduste väljapakkumise ning toredate esitluste eest!