Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

5.-7. märtsil toimus Eestis Erasmus+ projekti Baltic Sea Forum – Integration through Core Values õpetajate töökohtumine.
6. ja 7. märtsil võõrustas projekti eestvedajaid Tallinna 21. Kool. Osavõtjad olid partnerkoolidest Saksamaalt, Rootsist, Poolast, Lätist ja Eestist.

Teemad, mida töötubades kahe päeva jooksul käsitleti:

  • rahvusvahelise õpirände 2017 tulemuste analüüs; soolise võrdsuse ja väljendusvabaduse-teemaliste filmiklippide, piltjutustuste ja rollimängude õnnestumine; õpilaste valmistatud õppematerjalide kasutamine ainetundides;
  • rahvusvahelise Poolas toimuva õpirände 2018 töö planeerimine, kus teemadeks tervislik elukeskkond ja migratsioon, kohustuste jagamine, õpimeetodite valimine;
  • online aruandevormide täitmine; finantsseisu ülevaade;
  • projekti tulemuste levitamine ja üldsuse teavitamine kohalikes kogukondades.

Muidugi tutvuti ka meie kooliga ja külastati õppetunde.

Muusikalise tervitusega esines 5A klassi orkester ja solist Cecilia-Martina Mägi 11C.
9A meesansambel esitas kooli hümni «Pesapuu», õpilasgiidid tutvustasid koolimaja ja kunstinädala traditsiooni ning seejärel toimus emotsionaalne kohtumine direktoriga.

9A ja 9B klasside õpilased viisid läbi ühiskonnaõpetuse tunde väliskülalistele, lisaks külastati muusika, robootika, keemia, draamaõpetuse ja eesti keele tunde.

Projektipartnerid tutvusid ka Tallinna linna ja kultuuriväärtustega.
EV 100 raames külastati Tallinna Raekoda ja näitust «Rõõm linna südames. Maalid Enn Kunila kollektsioonist» ning Tallinna lauluväljakut.
Noorsootöö programmi osana toimus ekskursioon ja mõttevahetus Tallinna Kesklinna Noortekeskuses.

Kokkuvõtva intervjuu koolilehele «Lennuk» andis projekti peakoordinaator Birgit Lorenzen Saksamaalt.

Väliskülalised imetlesid meie õpilaste inglise keele-, esinemise- ja rühmatööoskust, loovust, käitumiskultuuri ning õppematerjalide ettevalmistamise ja tundide läbiviimise meisterlikkust.

Muljetavaldavad olid ka õppetundide vaatlused ja õpetajate avatud suhtlemine ning valmisolek oma tunde külalistega jagada. Lisaks koostöövalmidus, kuidas projektiteemat ühiskonnaõpetuse raames edasi arendada Euroopa Liidu lapse õiguste konventsioonist lähtudes.

Projektipartnerid tänasid kooli sooja vastuvõtu ja väga hea korralduse eest.

Suur, suur tänu projekti juhtidele-koordinaatoritele, õpetajad Kadri Mägi ja Ülle-Ly Vohnja.

Aitäh, head kolleegid ja õpilased, kes toetasid korraldajaid rahvusvahelise projekti ettevalmistamise, läbiviimise ja õnnestumise eest!

Rohkem pilte SIIN