Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Ohutusprojekt “Kaitse end ja aita teist” on  6. klassi õpilastele mõeldud koolitus, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda

KEAT koolitusprogramm on koostatud järgides põhikooli riikliku õppekava läbivat teemat „Tervis ja ohutus”.

Jaanuarikuus läbisid 6. klasside õpilased erinevaid päästeteemalisi koolitusi, mille käigus saadi teadmisi, kuidas aidata teisi nii, et oleks tagatud ka enda ohutus.

Õpilastele selgitati, kuidas tulekahju ennetada ja kuidas tekkinud tulekahju korral õigesti ning operatiivselt toimida.

Korrati üle ohutu ujumise põhitõed ja arutleti, kuidas tegutseda märgates uppujat nii suvel kui talvisel ajal.

Räägiti läbi, milline võiks olla kodaniku valmisolek loodusõnnetusteks.

Kool tänab Kesklinna Päästekomando teenistujat Karl-Joosep Volmersoni, kes innustunult jagas õpilastele-õpetajatele ohutusalaseid teadmisi!