Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

21. veebruaril külastasid 12A ja 12B ajalootunni raames Eesti Ajaloomuuseumit Maarjamäel ja said osa kuraatori Krista Sarve juhitud ekskursioonist.

Ringkäik keskendus Eesti taasiseseisvumisega seotud sündmustele ja 1990. aastate poliitilisele ning majanduslikule olukorrale. Lisaks püsinäitusele võimaldas taasiseseisvumisega kaasnenuid positiivseid ja negatiivseid arenguid lähemalt uurida mitme muuseumi koostöös valminud näitus „Tähelepanu! 1991! Start“. Peale ringkäiku said gümnasistid rakendada tunnis ja muuseumis õpitud teadmisi taasiseseisvumise teemalist töölehte täites.

Kui ajaloomuuseumi püsinäitus „Minu vaba riik“ esitas taasiseseisvumisaja sündmustest nö ametliku vaate, siis „Tähelepanu! 1991! Start“ keskendus just „tavaliste“ inimeste mälestustele ja eluolule erinevates linnades üle Eesti. Selline teema käsitlemine läbi erinevate vaatenurkade võimaldas gümnasistidel aimu saada, mida kujutab endast mitmeperspektiivne lähenemine ajaloos ning kui oluline see on just lähiajaloo teemadega tegelemisel.