Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Detsembrikuu esimesel päeval osalesid 12C klassi noored Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi poolt korraldatud vestlusringis, kus analüüsiti USA vahevalimisi ja nende tulemuste mõju rahvusvahelisele poliitikale. Tegemist on järjekorras teise kohtumisega, esimene leidis aset 7. novembril.

Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) on Tartu Ülikoolis alates 1963. aastast tegutsev organisatsioon, mis ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid.

RSR korraldab iga nädal loenguid ja mitu korda semestris ka debatte. Nende külalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadurid ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad isikud.

Samuti on RSR-l oma raadiosaade “Ringjoon”, rubriik Postimehes ning nad on esindatud arvamusfestivalil. 

Üheks nende südameasjaks on noorte seas rahvusvaheliste suhete populariseerimine ning neis välispoliitika vastu huvi tõstmine.

Selle missiooni raames toimuvad loengud ka Tallinna 21. Kooli noortele, mille eestvedajaks on meie vilistlane Siim Vaher koos kahe poliitikahuvilise noorega Tartu Ülikoolist. Loengute läbiviimist toetab rahaliselt Skytte instituut.

Õpetlikke edasisi aktiivseid arutelusid!

Tänu ettevõtmise korraldajale-eestvedajale, ühiskonnaõpetuse õpetaja Ingrid Paggile.