Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Nutikuu raames toimus koolis inspiratsioonipäev „Minu klassikaaslane on robot“ koostöös TalTech IT Kolledži IT didaktika uurimisrühma ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõududega. Viidi läbi kolm telerobotite töötuba enam kui 300 õpilasele, sest varane kokkupuude tulevikutehnoloogiatega on ülioluline.

Inspiratsioonipäeva alguses tutvustati, kuidas on teleroboteid (telepresence robots) kasutatud koduõppel olevate õpilaste klassiruumi tagasi toomiseks oma klassikaaslaste juurde ning kuidas pikemal haiglaravil viibivad lapsed on saanud füüsilise robot-avatari abil käia muuseumites ja ekskursioonidel. Seejärel said huvilised ise proovida erinevate robotimudelite: Double 3, Ohmni ja TEMI juhtimist. Päeva lõpus küsiti osalejailt arvamust, kuidas nad ennast tunneksid, kui klassikaaslane, õpetaja või hoopis ise peaks koolis olema teleroboti vahendusel. Vastustest selgus, et robotis oleva klassikaaslase vastu ei olnud kellelgi midagi, samal ajal kui robotist õpetava õpetaja või ise robotiga tundi tulemise osas selline põgus tutvus erilist kindlustunnet ei andnud.

IT Didaktika uurimisrühma juhi Janika Leoste sõnul on koostöö meie oluline, sest siiani on rühm uurinud telerobotite kasutusvõimalusi kõrghariduses ja meditsiinis, kuid kindlasti on nende robotite kasutamine teatud tingimustel õigustatud ka juba üldhariduses. Kas pigem õpetajate või õpilaste või hoopis mõlemate poolt, sellele küsimusele loodetakse vastust saada sügisel läbiviidavatest eksperimentidest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaates võiks robotit edasise koostöö arendamiseks rakendada mitmeti. Näiteks külalislektor Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist mõnes terviseõpetusega seonduvas tunnis, virtuaalsed õpilaste külaskäigud simulatsioonikeskusesse ning üliõpilased saaksid praktika õppeaine raames korraldada meie õpilastele mõne vahva terviseedendusliku ettevõtmise, mis hõlmaks roboti kasutamist.

Vaata meeleolukat videoklippi töötubades toimunust: https://youtu.be/sPhqqKH7yj0