Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

10. klassis õpingute alustamiseks tuleb koolile esitada alljärgnevad dokumendid:

  • lapsevanema digitaalselt allkirjastatud avaldus (Avaldus 10. klassi astumiseks);
  • koopia õpilase isikut tõendavast dokumendist;
  • põhikooli lõputunnistuse koopia koos hinnetelehega.

Dokumendid saata e-postiaadressile dokumendid@21k.ee hiljemalt 22. juuni kell 12.00, kirja teemaks märkida õpilase nimi ja klass.

NB! Tallinna 21. Kooli põhikooli lõpetanud ei pea lõputunnistuse ega hinnetelehe koopiat saatma.

Digitaalne dokumendifoto e-õpilaspiletile saata e-postiaadressile foto@21k.ee 26. juuniks, kirja teemaks märkida õpilase nimi, klass ja isikukood.
NB! Digitaalne dokumendifoto peab olema JPG-formaadis, minimaalselt 600×800 pikslit, külgede suhtega 3:4, failinimi kujul isikukood.jpg

Koolimütsi tellimiseks kanda 22 eurot Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671, tellimus vormistada hiljemalt 26. juuniks.
Selgitusse märkida: 10. klass, õpilase nimi, pea ümbermõõt.
Lisainfo koolimütsi kohta