Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu nr 311(789)-1

Päevakord

Otsused

Õppenõukogu 02.06.2015 nr 312(790)-2

Päevakord

 1. Õpetajate tunnustamine
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte
 3. Tunnustamine gümnaasiumis
 4. Täiendav õppetöö
 5. Tööülesanded enne puhkust

Otsused

Kinnitada

 • õppetöö tulemused
 • kiituskirja, kiituskaardi ja tunnuskirjaga tunnustatud õpilaste nimekiri
 • täiendava õppetöö ja klassikursuse kordajate nimekiri
 • ainekavade uuendused ja muudatused õppekavas õppetooliti ja edastada infojuhile 18. juuniks 2015

Õppenõukogu 16.06.2015 nr 313(791)-3

Päevakord

 1. Täiendav õppetöö, järeleksamid ja uurimistööde järelkaitsmine
 2. Põhikooli lõpetamine, kiituskirjad
 3. Gümnaasiumi lõpetamine, medali- ja teenetemedali kandidaadid, ainekiituskirjad
 4. Kokkuvõte tasemetöödest
 5. Tagasiside koolisöökla küsitlustulemustest
 6. Ülevaade üldtööplaani ja õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmisest

Otsused

Kinnitada

 • õppetöö tulemused (sh täiendav õppetöö)
 • põhikooli lõpetajate kiituskirjaga, kiituskaardiga ja tunnuskirjaga tunnustatud õpilaste nimekiri
 • gümnaasiumi medali- ja teenetemedali kandidaadid ja ainekiituskirjaga tunnustatud õpilaste nimekiri
 • Hinnang 2014/2015. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisele: Hinne „hea“

Õppenõukogu 19.06.2015 nr 314(791)-4

Päevakord

Otsused

2013/2014. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022