Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 30.08.2016 nr 1-4/8

Päevakord

 1. Uute õpetajate tutvustamine
 2. Efektiivne kool
 3. 2015/2016. õppeaasta lõpetamine
 4. Põhikooli- ja riigieksamite kokkuvõte ja lõpetanute edasine tegevus
 5. Õpilaste koduõppele lubamise otsustamine
 6. 2016/2017. õppeaasta suunad ja tegevused
 7. Tööplaani kinnitamine
 8. Esindajate nimetamine hoolekokku
 9. Teated

Otsused

 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, lugeda sooritatuks täiendav õppetöö ning viia üle järgmisesse klassi järgmised õpilased: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1 ja tuginedes lapsevanema avaldusele, viia üle järgmisesse klassi mitterahuldava aastahindega: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1 viia üle järgmisesse klassi järgmised õppeaasta välismaal lõpetanud õpilased: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1, lubada koduõppele järgmised õpilased: vastavalt lisale 5.
 • Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” 2 punktile 2 kinnitada tööplaan järgmiseks õppeaastaks.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 9 nimetada õpetajate esindajateks kooli hoolekogus Ülle Suursaar ja Valve Iila.

Õppenõukogu 07.11.2016 nr 1-4/9

Päevakord

 1. Tallinna XXI kooli arengukava 2016-2021 eelnõu kohta arvamuse avaldamine

Otsused

 • Tulenevalt PSG § 67 lg 2, leiab õppenõukogu, et Tallinna XXI Kooli arengukava eelnõu on sobiv esitada kinnitamiseks.

Õppenõukogu 04.01.2017 nr 1-4/10

Päevakord

 1. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte
 2. Ühtsed nõuded, väärtused ja tagasiside koolile
 3. Klassijuhatajate töö vahekokkuvõte
 4. Käitumisraskustega õpilaste toetamine
 5. Kaasavate õppemeetodite rakendamine tunnis
 6. Muutunud õpikäsitus ja parimad praktikad Espoo koolide näitel

Otsused

 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1, lubada perioodil 19.12.2016-24.03.2017 koduõppele üks 3D klassi õpilane.

Õppenõukogu 19.04.2017 nr 1-4/11

Päevakord

 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine

Otsused

 • Kohaldada ühele 4C klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld 2. maist kuni 10. maini 2017 kohustusega täita koduülesanded ja hiljem arvestuslikud tööd.

Õppenõukogu 08.06.2017 nr 1-4/12

Päevakord

 1. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. klassid)
 2. Kiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite ning kooli teenetemedalite väljaandmise otsustamine
 3. Täiendavale õppetööle jätmine
 4. Info klassijuhatajatele
 5. Tööülesanded enne puhkust

Otsused

Õppenõukogu 16.06.2017 nr 1-4/13

Päevakord

 1. Põhikooli lõputunnistuste ja kiituskirjade väljaandmise otsustamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine
 3. Põhikooli järeleksam
 4. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest

Otsused

Õppenõukogu 19.06.2017 nr 1-4/14

Päevakord

 1. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine

Otsused

Õppenõukogu 21.06.2017 nr 1-4/15

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine

Otsused

Õppenõukogu 29.08.2017 nr 1-4/16

Päevakord

Otsused

2015/2016. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022