Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 27.08.2019 nr 1-4/6

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. 2018/2019. õppeaasta lõpetamine ja õppetöö tulemused
 3. Kokkuvõte sisehindamisest
 4. Uue õppeaasta korraldus, üldeesmärgid ja tegevused
 5. Uuendatud arenguvestluste formaadi tutvustamine
 6. Koolikiusamisest
 7. Kaasav digistrateegia koolis
 8. Üldtööplaani kinnitamine
 9. Lapsevanema soovil koduõppele lubamine
 10. Õpetajate esindajate valimine hoolekokku

Õppenõukogu 19.06.2019 nr 1-4/5

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
 3. Ainekiituskirjade väljaandmise otsustamine
 4. Põhikooli matemaatika järeleksami sooritamine
 5. Täiendava õppetöö lõpetamine, jätkamine

Õppenõukogu 17.06.2019 nr 1-4/4

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad
 3. Täiendav õppetöö ja põhikooli järeleksamile jätmine
 4. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest

Õppenõukogu 07.06.2019 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides
 3. Täiendavale õppetööle jätmine üleminekuklassides
 4. Ainekiituskirjade väga hea õppeedukuse eest, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine
 5. Tööülesanded enne puhkust
 6. Ruumide ja mööbli ümberpaigutamine, remont ning tegevused seoses laulu- ja tantsupeoliste majutamisega

Õppenõukogu 04.02.2019 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu 03.01.2019 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Päevakorra kinnitamine ja koosoleku rakendamine
 2. Ülevaade õppe-kasvatustööst I poolaastal
 3. Koduõppe kinnitamine
 4. Tugistruktuuride tööst koolis
 5. IKT vahendid ja võimalused digiõppes
 6. Vahekokkuvõte arengukava 2017-2021 täitmisest

2017/2018. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022