Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Mõttepooltundide temaatika

 • “Emotsioonide juhtimine, konfliktide lahendamine”
 • “Toimetulek väljakutsetega. Kuidas olla toeks, et laps jaksaks olla tubli?”
 • “Enesehinnangu kujunemine, lapsevanema roll selle kujunemisprotsessis”
 • “Teelahkmel – kuidas otsustada ja millega arvestada?”
 • “Enesekehtestamine ja konflikt”
 • “Lapsevanema roll käitumise ja suhtumiste kujundajana”
 • “Lapsevanema toetus õpilase õpijõudlusele. Enesehinnang, võimed ja saavutusnõudlus”

 

Ajakava 2015/2016 õ.a

 • 8. oktoober “Õppekorraldus gümnaasiumis” 10. klasside lastevanematele
 • 20. jaanuar “Põhikooli lõpetamine – sihid ja suunad” 9. klasside lastevanematele
 • 25. aprill “Mida teeb internet laste kasvatamisel?” 4. klasside lapsevanematele
 • 27. aprill “Lapse ja noore toetamine seksuaalsel arengul” 7. klasside lapsevanematele
 • 27. aprill “Lapse ja noore toetamine seksuaalsel arengul” 8. klasside lapsevanematele

Ajakava 2014/2015 õ.a

 • 15. aprill “Elektroonilised vidinad arsti ja uuringute vaates” 5.-6. klasside lastevanematele
 • 1. aprill “Õpime õppima” 1.-2. klasside lastevanematele
 • 18. veebruar “Elektroonilised vidinad arsti ja uuringute vaates” 8. klasside lastevanematele
 • 18. veebruar “Elektroonilised vidinad arsti ja uuringute vaates” 7. klasside lastevanematele
 • 5. november “Teelahkmel – kuidas edasi?” 9. klasside lastevanematele

Ajakava 2013/2014 õ.a

 • 23. aprill “Huuletubakas, e-sigarett, kanep” 8. klasside lastevanematele
 • 9. aprill “Lapse ja lapsevanema kohustused” 7. klasside lastevanematele
 • 11. detsember “Teelahkmel – kuidas edasi?” 9. klasside lastevanematele
 • 3. detsember “Noorukiea väljakutsed ja nendega toimetulek” 10. klasside lastevanematele
 • 28. november “Toitumine” 1. klasside lastevanematele
 • 13. november “Teadlik hammaste eest hoolitsemine” 3. klasside lastevanematele

Ajakava 2012/2013 õ.a

 • 6. märts “Kuidas toetada oma last ja saavutada/taastada temaga usalduslik suhe” 5. klasside lastevanematele
 • 13. veebruar “Naljast kriminaalmenetluseni” 8. klasside lastevanematele
 • 5. veebruar “Virtuaalelu võlud ja valud” 4. klasside lastevanematele
 • 11. detsember “Põhikooli lõpetamine – ühiskatsed ja gümnaasiumi sihid ning suunad.” 9. klasside lastevanematele
 • 5. detsember “Suhtlemine teismelisega. Konflikt kui suhete tõehetk.” 6. klasside lastevanematele
 • 29. november “Miks noored hakkavad narkootikume kasutama?” 7. klasside lastevanematele
 • 14. november “Õpioskused ja enesehinnang” 3. klasside lastevanematele
 • 14. november “Laste arengu müüdid ja mõistatused” 1. ja 2. klasside lastevanematele

Ajakava 2011/2012 õ.a

 • 26. aprill “Miks noored hakkavad narkootikume tarvitama?” 8. klasside lastevanematele
 • 5. märts “Miks noored hakkavad narkootikume tarvitama?” 7. klasside lastevanematele
 • 29. veebruar “Palun räägi üks lugu …” 1. klasside lastevanematele
 • 11. oktoober “Lugemispisikuga parema mina suunas” 3. klasside lastevanematele
 • 18. oktoober “Targalt internetis” 4. klasside lastevanematele
 • 8. november “Kuidas aidata saada lapsest raamatulaps?” 2. klasside lastevanematele
 • 8. november “Põhikooli lõpetamine, ühiskatsed ja gümnaasiumi komplekteerimine” 9. klasside lastevanematele
 • 9. november “Uus õppekava ja koolikorraldus gümnaasiumis” 10. klasside lastevanematele
 • 17. november  “Mida mõelda enne postitust!” 6. klasside lastevanematele

Ajakava 2010/2011 õ.a

 • 21. september “Iseseisvus ja õppimine. Lapse kohanemine kooliga” 1. klasside lastevanematele
 • 7. oktoober “Murdeealine ja lapsevanem” 5. klasside lastevanematele
 • 18. oktoober “Murdeealine laps” 4. klasside lastevanematele
 • 16. november “Põhikooli lõpetamine ja muudatused gümnaasiumi vastuvõtukatsetes” 9. klasside lastevanematele
 • 24. november “Vanema roll lapse õpioskuste arendamisel” 2. klasside lastevanematele
 • 24. november “Ihaldusväärne iseseisvus – kas sõltumatus või seljatäis oskusi” 10. klasside lastevanematele
 • 4. mai  “Mida mõelda enne postitust!” 7. klasside lastevanematele
 • 4. mai  “Seksuaalkasvatus” 6. klasside lastevanematele

Ajakava 2009/2010 õ.a

 • 17. november “Põhikooli lõpetamine – sihid ja suunad” 9. klasside lastevanematele
 • 23. november “Murdeiga – seosed käitumises” 4. klasside lastevanematele
 • 30. november “Murdeea iseärasused – vajalikud oskused vanemana” 5. klasside lastevanematele
 • 15. veebruar “Lapse turvalisus internetis” 3. klasside lastevanematele
 • 14. aprill “Laste toitumine” 1. klasside lastevanematele

Ajakava 2008/2009 õ.a

 • 12. november “Murdeiga – märkamine ja tänapäeva probleemid” 3. klasside lastevanematele
 • 27. jaanuar “Alaealine ja seadusandlus” 8. klasside lastevanematele
 • 28. jaanuar “Iseseisev õppimine, õpioskused ja võimete arendamine” 1. klasside lastevanematele
 • 29. jaanuar “Toimetulek muutustega” 10. klasside lastevanematele
 • 9. veebruar “Narkomaania tänases…” 7. klasside lastevanematele
 • 10. veebruar “Narkomaania tänases…” 9. klasside lastevanematele
 • 16. veebruar “Lapse turvalisus internetis” 5.-6. klasside lastevanematele
 • 28. aprill “Laste toitumine” 2. klasside lastevanematele
 • 4. mai “Lapse turvalisus internetis” 4. klasside lastevanematele

Ajakava 2007/2008 õ.a

 • 6. september “Kooli ja kodu koostöö” 1. klassi lastevanematele
 • 25. september “Poiste ja tüdrukute õppimise eripära” 2. klasside lastevanematele
 • 12. november “Murdeea ilmingud: mõju ja suunamine” 2. klasside lastevanematele
 • 13. november “Toimetulek muutustega” 10. klasside lastevanematele
 • 19. november “Alaealine ja seadusandlus” 8. klasside lastevanematele
 • 20. november “Kuidas toetada last algavas murdeeas?” 4. klasside lastevanematele
 • 21. november “Võimed, võimalused, valikud” 12. klasside lastevanematele
 • 27. november “Õppija ja õpimotivatsioon” 7. klasside lastevanematele
 • 28. november “Võimed ja valikud” 9. klasside lastevanematele

Ajakava 2006/2007 õ.a

 • 9. november “Kuidas võita stressi ja seeläbi aega” 11. klasside lastevanematele
 • 27. november “Murdeea mured” 6. klasside lastevanematele
 • 29. november “Võimed ja valikud – millega arvestada ja kuidas edasi?” 9. klasside lastevanematele
 • 29. november “Kui kõneleme karjääriplaneerimisest, siis millest me tegelikult räägime?” 12. klasside lastevanematele
 • 11. detsember “Toimetulek väljakutsetega” 10. klasside lastevanematele
 • 15. jaanuar “Eneseanalüüs ja motivatsioon” 7. klasside lastevanematele
 • 15. veebruar “Õpilaste kohustuste ja vastutuse toetamine” 8. klasside lastevanematele
 • 7. märts “Varajane murdeiga ja hälbelise käitumise ilmingud” 5. – 6. klasside lastevanematele
 • 25. aprill “Lapse enesedistsipliini arendamine” 1. – 2. klasside lastevanematele
 • 26. aprill “Murdeea ilmingud” 3. – 4. klasside lastevanematele

Viimati muudetud: 26.04.2016