Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetud lapsevanem

Teie lapsel on õpilaskoht Tallinna 21. Kooli 1. klassis.

Meie koolis avatakse Tallinna Haridusameti suunamisel üks muusika ja digitehnoloogia (1A) ning kaks ettevõtlus-robootika (1C ja 1D) klassi.

Muusikaklass moodustatakse musikaalsuse katse alusel, mis toimub 13. juunil 2024.
Täpsem info muusikakatsele registreerimiseks asub https://21k.ee/registreerumine-muusikaklassi-katsetele/

13. juunil toimub ka kooliga tutvumise päev 1. klasside õpilastele.
Palun valige oma lapsele kooliga tutvumiseks sobiv kellaaeg siit: https://21k.ee/registreerumine-kooliga-tutvumise-paevale/

1. klassid alustavad õpinguid ühes hommikupoolses vahetuses Tartu mnt 23 õppehoones.

Palun Teil teavitada kooli õpilaskoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt 10. juuniks eKooli keskkonnas vajutades nupule “Kinnita” või “Keeldu koolikohast koolis“.
Lisainfo https://help.ekool.eu/et_ET/1-klassi-astumine-tallinnas/koolikoha-kinnitamine.

Kooli astumiseks esitada järgmised dokumendid:

1. Avaldus ning koopia lapse isikut tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, pass või ID kaart) saata digitaalselt allkirjastatuna dokumendid@21k.ee 10. juuniks.

2. Digitaalne dokumendifoto e-õpilaspiletile saata foto@21k.ee 10. juuniks (teemareale märkida 1. klass, õpilase nimi ja isikukood). Lisainfo e-õpilaspileti väljastamise kohta.

3. Koolivalmiduse kaart saata 1. septembriks dokumendid@21k.ee.

Koolimüts, koolivorm ja päevik

1. Koolimütsi tellimine toimub 1.-15. juunini. Koolimütsi saab kätte aktusel 1. septembril. Tellimiseks tasuda 23 eurot Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671.
Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, pea ümbermõõt.
Lisainfo koolimütsi kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/vormimutsi-statuut/

2. Traditsiooniliselt on meie koolil oma õpilaspäevik, mille õpilane saab kätte õppeaasta algul. Õpilaspäeviku raha 4 eurot tasuda 1.-15. juunini Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671.
Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, päevik.

3. Koolivormi tellimine Norrisoni e-tellimiskeskkonnas 1. maist – 25. juunini aadressil https://norrison.ee/et/120-tallinna-21-kool. Lisainfo koolivormi ja tellimise kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/koolivorm/

1. klasside (1A, 1C ja 1D) lapsevanemate infotund toimub 10. juunil 2024 kell 17.30 kooli aulas.

eKoolis hakkavad 1. septembrist lapse infot automaatselt nägema need lapsevanemad, kes lapse eKooli kaudu kooli registreerisid. Teine vanem peab saatma taotluse ligipääsuks lapse andmetele, aga palume seda enne augusti lõppu mitte teha. Teie taotlus kinnitatakse pärast 1. septembrit.

Lugupidamisega,
Valentina Taliaru
Õppejuht


Viimati muudetud: 21.05.2024