Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetud lapsevanem

Teie lapsel on õpilaskoht Tallinna 21. Kooli 1. klassis.

Meie koolis avatakse üks muusika ja kaks ettevõtlus-robootika klassi. Muusikaklass moodustatakse musikaalsuse katse alusel, mis toimub 15. juunil 2021. Täpsem info muusikakatsele registreerimiseks asub siin:  https://21k.ee/registreerumine-muusikaklassi-katsetele/

1. klassid õpivad kahes vahetuses: hommikupoolses ülelinnaliste katsete ja kooli muusikakatse alusel komplekteeritud inglise keele klass ja muusikaklass, õhtupoolses ettevõtlus-robootika klassid.

Hommikupoolse vahetuse tunnid algavad kell 8.00, õhtupoolse kell 13.00.

Palun Teil teavitada kooli õpilaskoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt 10. juuniks 2021 eKooli keskkonnas vajutades nupule “Kinnita” või “Keeldu koolikohast koolis“.

Kooli astumiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. Avaldus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning koopia lapse isikut tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, pass või ID kaart) saata digitaalselt allkirjastatuna dokumendid@21k.ee 10. juuniks 2021.
 2. Digitaalne dokumendifoto e-õpilaspiletile saata foto@21k.ee 15. juuniks 2021 (teemareale märkida 1. klass, õpilase nimi ja isikukood).
 3. Tervisetõend ja koolivalmiduskaart saata 31. augustiks 2021 dokumendid@21k.ee või tuua kooli kantseleisse augusti viimasel nädalal.

Koolivorm ja päevik:

 1. Koolimütsi tellimine toimub 1.-15. juunini. Koolimütsi saab kätte aktusel 1. septembril.
  Tellimiseks tasuda 20 eurot Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671.
  Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, pea ümbermõõt.
  Lisainfo koolimütsi kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/vormimutsi-statuut/
 2. Traditsiooniliselt on meie koolil oma õpilaspäevik, mille õpilane saab kätte õppeaasta algul.
  Õpilaspäeviku raha 3.50 tasuda 1.-15. juunini Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671.
  Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, päevik.
 3. Koolivormi tellimine Norrisoni e-tellimiskeskkonnas 1. aprill – 26. juunini aadressil https://koolivorm2.norrison.ee/229-tallinna-21-kool.
  Lisainfo koolivormi ja tellimise kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/koolivorm/

1. klasside lapsevanemate infotund toimub augustis, täpsem info pärast 20. augustit kooli kodulehel.

eKoolis hakkavad 1. septembrist lapse infot automaatselt nägema need lapsevanemad, kes lapse kooli registreerisid.
Teine vanem peab saatma taotluse ligipääsuks lapse andmetele, aga palume seda enne augusti lõppu mitte teha.
Teie taotlus kinnitatakse pärast 1. septembrit.

Lugupidamisega,
Valentina Taliaru
õppealajuhataja