Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetud lapsevanem

Teie lapsel on õpilaskoht Tallinna 21. Kooli 1. klassis.

Meie koolis avatakse Tallinna Haridusameti suunamisel üks muusika ja digitehnoloogia (1A) ning kaks ettevõtlus-robootika (1C ja 1D) klassi.

Muusikaklass moodustatakse musikaalsuse katse alusel, mis toimub 15. juunil 2023. Täpsem info muusikakatsele registreerimiseks asub https://21k.ee/registreerumine-muusikaklassi-katsetele/

1. klassid õpivad kahes vahetuses: hommikupoolses ülelinnaliste katsete ja kooli muusikakatse alusel komplekteeritud inglise keele ja reaalainete klass (1B) ning muusika ja digitehnoloogia klass (1A), õhtupoolses ettevõtlus-robootika klassid (1C ja 1D).

Hommikupoolse vahetuse tunnid algavad kell 8.00, õhtupoolse kell 13.00.

Palun Teil teavitada kooli õpilaskoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt 10. juuniks 2023 eKooli keskkonnas vajutades nupule “Kinnita” või “Keeldu koolikohast koolis“.

Kooli astumiseks esitada järgmised dokumendid:

1. Avaldus ning koopia lapse isikut tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, pass või ID kaart) saata digitaalselt allkirjastatuna dokumendid@21k.ee 10. juuniks 2023.

2. Digitaalne dokumendifoto e-õpilaspiletile saata foto@21k.ee 15. juuniks 2023 (teemareale märkida 1. klass, õpilase nimi ja isikukood). Lisainfo e-õpilaspileti väljastamise kohta.

3. Koolivalmiduse kaart saata 1. septembriks 2023 dokumendid@21k.ee või tuua kooli kantseleisse augusti viimasel nädalal.

Koolimüts, -vorm ja päevik:

1. Koolimütsi tellimine toimub 1.-15. juunini. Koolimütsi saab kätte aktusel 1. septembril. Tellimiseks tasuda 22 eurot Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671.
Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, pea ümbermõõt.
Lisainfo koolimütsi kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/vormimutsi-statuut/

2. Traditsiooniliselt on meie koolil oma õpilaspäevik, mille õpilane saab kätte õppeaasta algul. Õpilaspäeviku raha 4 eurot tasuda 1.-15. juunini Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arvele nr EE212200221022322671. Selgitusse märkida: 1. klass, lapse nimi, päevik.

3. Koolivormi tellimine Norrisoni e-tellimiskeskkonnas 1. maist – 25. juunini aadressil https://norrison.ee/et/120-tallinna-21-kool. Lisainfo koolivormi ja tellimise kohta: http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/koolivorm/

1. klasside (1A, 1C ja 1D) lapsevanemate infotund toimub 12. juunil 2023 kell 17.30 kooli aulas.

eKoolis hakkavad 1. septembrist lapse infot automaatselt nägema need lapsevanemad, kes lapse kooli registreerisid. Teine vanem peab saatma taotluse ligipääsuks lapse andmetele, aga palume seda enne augusti lõppu mitte teha. Teie taotlus kinnitatakse pärast 1. septembrit.

Lugupidamisega,
Valentina Taliaru
Õppejuht