Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

I kooliastmes õppis Tallinna 21. Koolis 306 õpilast, kellest 140 lõpetas kooliaasta kiituskirjaga, s.t kõik ained, k.a hoolsus ja käitumine on hinnatud 5 vääriliselt. Kiituskaart (kuni kaks nelja tunnistusel) omistati 94 õpilasele ning hinnetega 4 ja 5 lõpetas klassi 144 õpilast. Kooli tunnuskiri väljastatakse õpilasele, kellel on üksikutes õppeainetes või koolitegevuse erinevates valdkondades silmapaistvad tulemused.

II kooliastmes õppis 274 õpilast
Kiituskirju – 67
Kiituskaarte – 52
Hinnetele 4 ja 5 õppis 155 õpilast

III kooliastmes õppis 297
Kiituskirju – 28
Kiituskaarte – 22
Tunnuskirju – 4
Hinnetele 4 ja 5 õppis 103 õpilast

10. – 11. klassides õppis 104 õpilast
Kiituskaarte – 2
Tunnuskirju – 1
Hinnetele 4 ja 5 õppis 29 õpilast

12. klassides õppis 94 õpilast
Hõbemedaliga lõpetajate kandidaate – 5
Ainekiituskirju – 63
Hinnetele 4 ja 5 õppis 21 õpilast