Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õpilasesindus  tunnustas juba 10. aastat kõikide kooliastmete päikeselisemaid, töökamaid ja koostööaltimaid aineõpetajaid.

2013/2014 õppeaastal tunnustavad õpilased  järgmisi õpetajaid:

1.-3. klass
Päikeselisim õpetaja – Leelo Miilen
Töökaim õpetaja – Koidu Sillang
Parim koostööpartner – Kaja Männik

4.-6. klass
Päikeselisim õpetaja – Kaja Kadarik
Töökaim õpetaja – Aili Salum
Parim koostööpartner – Kaja Kadarik

7.-9. klass
Päikeselisim õpetaja – Ester Barkala
Töökaim õpetaja – Ester Barkala
Parim koostööpartner – Ester Barkala

10.-12. klass
Töökaim õpetaja – Tiia Valdmets
Parim koostööpartner – Marju Tapfer

Oma arvamuse sai öelda iga 1.-12. klassi õpilane.

Tänumeened valmistas 11C klassi õpilane Getter Vader. Hollandi kunstist inspireeritud sini-valge ornamendiga kruusi omanikuks sai töökaim aineõpetaja, taldrik kaunistab päikeselisima ja kauss
töökaima koostööpartneri lauda.

 

PÄIKESELINE ÕPETAJA
• hoolivus ja abivalmidus
• tolerantsus ja rõõmsameelsus
• motiveerimine ja tunnustamie

TÖÖKAS ÕPETAJA
• kaasaegsed õppemeetodid ja vahendid
• õppematerjalide seostamine eluga
• individuaalne juhendamine (olümpiaadid, õpiabi)
• praktilise tegevuse väärtustamine õppetöös
• tööde õigeaegne parandamine ja tagastamine ning analüüs

TÕELINE KOOSTÖÖPARTNER
• õpilaste huvide ja võimetega arvestamine
• vastastikune koostöö