Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel.

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmisekserinevate huvigruppide kaasamise kaudu kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste (õpilaste, õpetajate, lapsevanemate jt) uudseid ideid ja häid mõtteid:
“Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Oma ideed ja mõtted postita hiljemalt 10. oktoobril 2014 foorumiss aadressil http://geniustallinn.haridus.ee
või saada e-posti aadressile genius@tln.edu.ee .

Genius