Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hea lapsevanem!

16. septembril, kooli tervise- ja spordipäeval, pikapäevarühma ja toitlustamist ei toimu.
Palun vajalik lapsele kaasa panna!

1.-3. klassidele toimub matka- ja õppekäikude päev klassijuhatajate eestvedamisel.
Täpsem info klassijuhatajatelt.