Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Meie kooli õpilased on käesoleval õppeaastal aktiivselt osa võtnud erinevatest kirjutamise konkurssidest.

Korp! Sakala Stipendiumifondi gümnasistide esseekonkursist teemal “Kas massiimmigratsioon rikastab või ohustab Euroopat?” võtsid osa viis õpilast 10A ja 10B klassist ning 11A klassist 15 tublit kirjutajat.

Tiina Tammani fondi üleskutsele kirjutada arvamuslugu erinevatel eestlaseks olemise teemadel vastas kuus õpilast 10A ja 10B klassist.

Rävala klubi kutsus lapsi kirjutama teemal “Mere lood”, kus hinnatakse väljendusrikkust, loovust, käekirja, õigekirja, sünonüümide kasutamist, teemakohasust. Kirjutajaid oli kokku 12, neist üheksa 7A klassist.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse esseekonkursile “Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?” saadeti 18 tööd 12A ja 12 C klassist.

Edu ja innukust õpilastele ja õpetajatele!