Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kool liitus Tallinna Haridusameti Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 algatusega ja soovib edendada, tähtsustada klassijuhataja rolli koolis ning motiveerida klassijuhatajaid nende vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas töös.

20. novembril sõlmisid Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond ja klassijuhatajate õppetooli juhataja Heli Raidma Hea tahte ja koostööleppe.

Tiheda koostöö ning Hea tahte ja koostööleppe põhimõtete järgimine on eelduseks, et koolis tagatakse sisuline kvaliteedimuutus nii arenguvestluste läbiviimisel kui ka klassijuhatajatöös tervikuna.