Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Veebruar 2021 kuu klassijuhataja Maarika PaunVeebruarikuu klassijuhataja on 9A klassi juhataja Maarika Paun, kes väärib tunnustust süsteemse tegevuse eest õpilaste õpioskuste arendamisel ja edasiõppimise ning teadliku karjääriplaneerimise valdkonna kujundamisel.

Klassijuhataja innustab ja toetab klassi õppima – üha uusi teadmisi omandama ning neid väärtustama, et edukalt liikuda klassi poolt õppeaasta alguses seatud eesmärgi täitmise suunas.

Klassijuhataja on teinud sihipärast tööd õpilaste heategevuse, loodushoiu ja tervise teemade käsitlemisel ning teadlikkuse tõstmisel.

Klassi tegemistesse jagub hulk õpetlikke ja põnevaid õppekäike erinevatesse muuseumidesse, õpilastel jätkub töö klassiraamatu koostamisel.

9A klassist on kujunenud aktiivne, ühtehoidev ja ettevõtlik ning väga heade organisaatorlike võimetega kollektiiv, kes on korraldanud mitmeid toredaid teemapäevi noorematele koolikaaslastele, näiteks hõimupäev ning vanavanemate päev, kevadine lemmikloomapäev koos Õpilasesindusega. Klass on alati kaasatud ka paljudesse ülekoolilistesse ettevõtmistesse ning projektidesse.

Klassijuhataja ütleb: „Meid liidab koostöö ja hoolivus! Saame üksteist alati usaldada.“

Palju, palju õnne, klassijuhataja Maarika Paun!

Jätkuvat edu ja ettevõtlikust, 9A!