Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Maikuu klassijuhatajad on Kaja Männik ja Kristiina Tiits.

Kaja Männik

Kaja Männik on päikseline ja alati heatujuline 3A klassi juhataja. Tema positiivsus, järjepidevus ja rõõmsameelsus loovad soodsa pinnase ühtse ja kokkuhoidva klassi kujunemiseks. Kõik tema õpilased tulevad kooli naerusuisetena ja on rõõmuga valmis kõiges kaasa lööma.

Õpetaja Kaja eesmärgiks on õpilaste igakülgne arendamine, silmaringi avardamine ja ühine tegutsemislust. Ta õpetab, toetab ja märkab, vajadusel töötab individuaalselt, kuid keegi ei jää tähelepanuta. Koos on käidud Rakveres ja Viru rabas, arutletud keskkonna säästmise ja kaaslaste väärtustamise üle, peetud toredaid klassipidusid ja arendavaid õppekäike. Tulemuseks on sõbralik ühtehoidev klassi, kus ei ole kohta kiusamisel.

„Õpetaja Kaja on teejuht teadmiste, tunnete, märkamise, hoolimise ja loovuse maailma. Ta suudab oma särava olemise ja emotsionaalsusega köita lapsi, olles samas ka nõudlik ja range. Õpetaja Kaja märkab kõike ja kõiki. Tänu oma märkamisele ja hoolimisele muudab ta väikestest tegelastest koosneva kollektiivi ühtseks tervikuks, kus kõigil on koht ja roll ja kõik tunnevad ennast hästi. Teda jätkub kõikjale ja ta on kõigi jaoks alati olemas,“ nii iseloomustavad teda lapsevanemad. Kaja on väga suure südamega õpetaja ja seal leiab koha iga tema klassi laps.

Kristiina Tiits

Maikuu klassijuhataja on 7B klassi juhataja Kristiina Tiits, kelle töö juhtmõtteks on tugiõpilasliikumise TORE moto: „Tore, kui koolis on tore!“. Ta lisab, et koolis peabki olema hea ja igapäevatöö ongi rutiin. Õpilased ütlevad: „Koolipäeva teevad nauditavaks head sõbrad, ühtehoidvad klassikaaslased ja toredad sündmused ning ühised ettevõtmised, mida ka kooli lõpetades on tänutundega hea meenutada“.

Kooli üks põhiväärtus on ettevõtlikkus ja 7B on selle kindlalt omaks võtnud. Aktiivset eestvedamist ja meeskonnatööd ning korraldusoskusi kinnitavad järgmised tulemuslikud ideed ja tegevused: üleskutse paralleelklasside vaheliseks mõõduvõtmiseks spordis, osalemine Balbino sünnipäeva videote konkursil, kus tehti omaloominguline laul ning tants, koos pandi kokku video ja klass võitiski! Suuri ja põnevaid klassitegusid võib nimetada palju – õpetlikud muuseumitunnid, loodusretked, tervislik toitumine ja liikumine, vaimse tervised hoidmine, isevalmistatud torditegemised tähtpäevadeks, luuletuste lugemine jne – kõiki vahvaid klassisündmusi jäädvustavad õpilased videotena, nii saavad ka lapsevanemad osa klassi tegemistest.

Klassijuhataja süsteemse nelja-aastase koostöö tulemusena on tema roll pigem suunav, toetav ja julgustav. Tähtis on märkamine, reageerimine ja oskus toime tulla erinevate probleemide ja ettetulevate olukordadega. Õpilastel on kujunenud väärtusruum, kus erisusi aktsepteeritakse, koos õpitakse avardama oma maailma, väärtustatakse suhteid ja õpitakse kõiki osapooli kuulama ning tekkinud konflikte lahendama – koos ollakse nii heas kui halvas. Tegutsemise taustaks on alati märksõnad: ausus, lugupidamine ja rõõmus meel.

Klassijuhataja jaoks on oluline jälgida iga õpilase arengut, neid innustada, väljakutseid vastu võtta, pingutada, motiveerida. Ta andis kõikidele võimaluse õpioskuste võistluse raames luua meeskonnatööna õppevideo, nii valmis 5 vahvat klassitööd, sh kooli võidutöö „Väike, kuid hirmus vulkaan“ ja teine tiim pälvis eripreemia Tervisliku toitumise väärtustamise eest. Tallinna 7. klasside õpioskuste võistlusel maikuus saavutas klassi võistkond I koha.

Klassijuhataja innustav, toetav ja julgustav tugi individuaalse õpitee kujundamisel-toetamisel on oluliselt tõstnud õpilaste aktiivsust ja edukust. Nad osalevad rohkearvuliselt erinevatel olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, et leida oma tugevused ja neid sihipäraselt arendada.

Tublid õpilased ja klassijuhataja on kutsutud pidulikule direktori vastuvõtule.

Kristiina Tiits väärib lugupidamist ja tunnustust süsteemse töö eest noorte mõistmise, toetamise ja innustamise eest, ta on suurepärane koostööpartner kolleegidele ja lapsevanematele.