deenesetfrru
Subscribe to RSS

Toiduraha detsembris

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 20,10 eurot (15 päeva, päevaraha 1,34 €) kui söövad kõik päevad.
Vastasel korral tuleb tasuda 1,34 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule.
NB! Alates 22.12 pikapäevarühma ei toimu!

Ülekande saaja:
AS Tuleleek, aa: EE192200221024028355
viitenumber: 12100011

Palume ülekande selgitusse kindlasti märkida ka kuupäevad või nädalapäevad, millal laps sööb.

NB! Ülekande tähtaeg on 30. november 2015.

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) e-posti aadressile info@21k.ee.

Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates lapsevanema kirjaliku taotluse alusel.
Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume ise kogunenud ettemaksu summa maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.

Vaata ka: Toitlustamine 21. Koolis

Infoleht nr 3

Ilmunud on käesoleva õppeaasta kolmas infoleht.

II perioodi tunniplaan

Kodulehel olev tunniplaan on uuendatud ja näitab II perioodi tunniplaani alates 4. novembrist 2015.

Vaata siit: Õppetöö -> Tunniplaan

Otsa kooli koolikontserdid

Koostöös Georg Otsa Muusikakooliga toimub alates 30. oktoobrist tasuta kontserdite sari 7.-12.kl. õpilastele.
Reedeti kell 15 on aulasse oodatud 10.-12. klasside õpilased, kolmapäeviti kell 15 – 7.-9. klasside õpilased.

30. oktoobril on aulasse oodatud 11. ja 12. klassid

21_Kool A5

Koolis töötab psühholoog

Koolipsühholoog töötab kabinetis 329
teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12.00 – 15.00

Hoolekogu pöördumine

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

 

Hea lapsevanem!
Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 112. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid ja väga heal tasemel haridus on kooli põhiväärtused, mis on kestma jäänud üle sajandi. Erinevalt mõnedest teistest Tallinna koolidest, ei ole 21.kool kunagi palunud lastevanematelt toetust õppekavaliste tegevuste tarvis.

Lõppeval aastal toetasid kooli paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu, mille eest teile suur tänu! Laekunud toetustega oli võimalik tasuda osaliselt kooli turvamise eest, toetada Progetiigri Legode sihtostu, hankida kirjandust ja perioodikat, tunnustada edukamaid õpilasi, korraldada parkimist kooli parklas ja palju muud sarnast.

Selleks, et edukalt jätkata, samas luues kõikidele õpilastele uusi arenemisvõimalusi ja õpiväljundeid, pöördus hoolekogu esindaja lapsevanemate üldkoosoleku poole ning pöördub käesolevaga teie poole palvega mitmete erinevate ettevõtmiste toetamiseks, mille eesmärgiks on:

lugemisvara, teatmeteoste ja uudiskirjanduse täiendamine kooli raamatukogufondi, väärtustades lugemust ning rõhutades lugemisaasta olulisust, samuti tehes lihtsamaks kohustusliku kirjanduse kättesaadavuse;
arendavate ja strateegiliste mängude hankimine huvitava, lõbusa ja turvalise koolipäeva korraldamiseks;
täiendavate istepinkide soetamiseks kooli koridoridesse;
auhinnafondi mitmekesistamine tublide õpilaste tunnustamiseks: õppetöös, õpilasloomingus (muusikas, kunstis), spordis, projektitegevuses, ettevõtlikkuses, huvitegevuses ja muudes tegevusvaldkondades;
parimatele õpilastele preemiareiside korraldamiseks, kinkeraamatute, kinkekaartide, kultuuriürituste pääsmete jms võimaldamiseks;
koolimaja turvamise jätkamiseks, kuna koolieelarve ei võimalda turvateenuse tellimist septembrist kuni juuni alguseni.

Võimaluse korral ootame teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussumma kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised toetajad!
Koos suudame olla omanäoline ja konkurentsivõimeline kool.

Tänuga,

Jaak Lind
Hoolekogu esimees

Koolikappide rentimine

Registreerumisvorm asub aadressil: www.koolikapp.ee, menüü “TELLI koolikapp“.
Hind esimesel aastal 31 eurot, järgmistel aastatel pikendamisel 24 eurot (sh km).
Kappide suurus ja lisainfo koolikapp.ee kodulehel.

Kapivõtmete väljastamise aluseks on arve tasumine kapi tellija poolt.
Kapivõtmed toob koolikappide pakkuja kantseleisse peale arve maksmist 5 tööpäeva jooksul.
Kui kapivõti on kohal, teavitatakse sellest klassijuhatajat ja/või õpilast.

NB! Lisakapid jõuavad kooli 4. detsembril.

kapp_teenus

Huviala- ja aineringid

Alanud on registreerumine huviala- ja aineringidesse: Koolielu -> Huviala- ja aineringid.

Toitlustamine Tallinna 21. Koolis

Koolilõuna hind on 1,34 eurot.

  • 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, s.o. 0,56 eurot, katab Tallinna linn.

Põhikooli toitlustamine algab 02. septembril 2015 ja on tasuta.

  • 10.–12. klassi õpilase eest kompenseerib riik 0,78 eurot.

Gümnaasiumi toitlustamine september-detsember 2015.

Võimaldame gümnaasiumiõpilaste tasuta toitlustamise kuni 21.12.2015.

Lisainfo:
1. Hommikuputru pakutakse kell 7.45 – 11.00, suur portsjon maksab 0,70 eurot, väike 0,40 eurot.
2. Päevapraad maksab 2,00 eurot.

Õpilasfirma Student Network abistab

Student_network

Tallinna 21. Koolis tegutseb pikkade traditsioonidega õpilasfirma Student
Network
, mis tegeleb õpiabi osutamisega 1.-9. klasside õpilastele.

Õpetajateks on tublid gümnasistid, tänu kellele on õpikeskkond sõbralik ja vaba.
Õppimise aeg ning koht on kokkuleppeline. Võimalik on õppida ka veebipõhiselt.

Rohkem informatsiooni www.studentnetwork.ee või
Facebookist https://www.facebook.com/OFStudentNetwork.

Õpilasfirma

Info parkimiskorraldusest

Tallinna 21. Kooli parkla on ette nähtud koolitöötajatele ja teenindavale personalile. Parklasse sissesõit on piiratud tõkkepuuga.

Koolivaheajad 2015/2016 õppeaastal

Alates 2015/2016 õppeaastast rakendatakse koolis uut vaheaegade struktuuri, mis erineb riiklikult kehtestatust. Senise nelja vaheaja asemel on õppeaastas viis vaheaega.

Vaheaeg Algus Lõpp
I 17. oktoober 2015 25. oktoober 2015
II 23. detsember 2015 10. jaanuar 2016
III 20. veebruar 2016 28. veebruar 2016
IV 16. aprill 2016 24. aprill 2016
V 11. juuni 2016 31. august 2016

Õppenõustamiskeskus

tha

Tallinna linn taastas 23. jaanuaril Õppenõustamiskeskuse teenused.

Õppenõustamiskeskuses saab taotleda logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi
nõustamisteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab keskuses vastu ka psühhiaater. Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid.

E 16.00-18.00     K 17.00-19.00     R 9.00-12.30

aadressil: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn
telefon: 640 4938 või 57 409 750 (vastuvõtuaegadel)
e-post: oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Nõustamine on TASUTA!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistide kontaktid ja lisainfo
töökorralduse kohta leiab Kadaka Põhikooli kodulehelt:
www.kadakakool.edu.ee – Õppenõustamiskeskus.