deenesetfrru
Subscribe to RSS

Toiduraha aprillis

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 28,14 eurot (21 päeva, päevaraha 1,34 €) kui söövad kõik päevad.
Vastasel korral tuleb tasuda 1,34 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule.
NB! 3. aprill on suur reede!

Ülekande saaja:
AS Tuleleek, aa: EE192200221024028355
viitenumber: 12100011

Palume ülekande selgitusse kindlasti märkida ka kuupäevad või nädalapäevad, millal laps sööb.

NB! Ülekande tähtaeg on 25. märts 2015.

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) e-posti aadressile info@21k.ee.

Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume ise kogunenud ettemaksu summa maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.

Mõttepooltund 1. ja 2. klasside lastevanematele

Mõttepooltund 1. ja 2. klasside lastevanematele toimub kolmapäeval, 1. aprillil kell 17.15 aulas (II korrus).

Teema: Õpime õppima

Lektor: Eve Kikas (TLÜ)

Jätkuvad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Ootame rohket osavõttu!

Infoleht nr 8

Ilmunud on käesoleva õppeaasta kaheksas infoleht.

Loe varasemaid infolehti: Uudised ja Teated -> Infolehed.

 

Vastuvõtt 10. klassidesse

Ühiskatsed toimuvad 16. märtsil 2015 kell 10.00.

Registreerumine ühiskatsetele toimub 1.-12. märtsini 2015 ühiskatsete infosüsteemis aadressil http://katsed.tln.edu.ee.

Kui soovid olümpiaadil osalemise tõttu vabastust testidest, pead registreerima hiljemalt 06.03 kell 23:59. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 9. märtsil.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilastele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht.

Nimetatud koolis tuleb kohal olla kell 9.30 ning kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid.

Lisainfo: Vastuvõtt Tallinna 21. Kooli

Vastuvõtt Tallinna 21. Kooli

Registreerumine 1B klassi vastuvõtukatsetele toimus 1.-10. veebruar 2015.

Katsete staatust on võimalik vaadata vastuvõtu infosüsteemist.

Lisainfo ja vastuvõtu ajakava: 21k.ee -> Vastuvõtt

Kooliraadio Rakett

Tegevust on alustanud koolraadio Rakett!

Kuula saateid siit: Koolielu -> Kooliraadio Rakett

Hoia toimetamistel silma peal ka Facebookis!

Õppenõustamiskeskus

tha

Tallinna linn taastas 23. jaanuaril Õppenõustamiskeskuse teenused.

Õppenõustamiskeskuses saab taotleda logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi
nõustamisteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab keskuses vastu ka psühhiaater. Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid.

E 16.00-18.00     K 17.00-19.00     R 9.00-12.30

aadressil: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn
telefon: 640 4938 või 57 409 750 (vastuvõtuaegadel)
e-post: oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Nõustamine on TASUTA!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistide kontaktid ja lisainfo
töökorralduse kohta leiab Kadaka Põhikooli kodulehelt:
www.kadakakool.edu.ee – Õppenõustamiskeskus.

Student Network õpiabi põhikooliõpilastele

Tallinna 21. Koolis tegutseb pikkade traditsioonidega õpilasfirma Student
Network
, mis tegeleb õpiabi osutamisega 1.-9. klasside õpilastele.

Õpetajateks on tublid gümnasistid, tänu kellele on õpikeskkond sõbralik ja vaba.
Õppimise aeg ning koht on kokkuleppeline. Võimalik on õppida ka veebipõhiselt.

Rohkem informatsiooni www.studentnetwork.ee või
Facebookist https://www.facebook.com/OFStudentNetwork.

Kontakt: 5620 5181
e-mail: tunnid@studentnetwork.ee
Skype: student_network