Subscribe to RSS

Aine-ja huviringid alustavad

4. septembril kell 17.00 tutvustasid aine- ja huvialaringide juhendajad
kooli aulas ringide tegemisi ning demonstreerisid tehtut ja õpitut.

Info ja registreerimine erinevate 2014/2015 õppeaasta tasuta ja tasuliste
huviala- ja aineringide kohta leiate kooli kodulehe rubriigist – Koolielu –
Huviala- ja aineringid http://21k.ee/koolielu/huviala-ja-aineringid/.

Ülevaate kooliga jagatud kooliväliste huvialaringide ja trennide kohta leiab
kodulehe rubriigist – Lapsevanemale – Huvitegevus Tallinnas 2014/2015.

Pikapäevarühmast

Info pikapäevarühma kohta: Lapsevanemale -> Pikapäevarühm.

16. septembril, kooli tervise- ja spordipäeval, pikapäevarühma ja toitlustamist ei toimu.
Palun vajalik lapsele kaasa panna!

1.-3. klassidele toimub matka- ja õppekäikude päev klassijuhatajate eestvedamisel.
Täpsem info klassijuhatajatelt.

E-õpilaspileti tellimine

E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna 21. Koolis.

Isikustatud e-õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse tõendamiseks ning kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks.

E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirja aadressile foto@21k.ee alljärgnevate andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number tähisena (nt 5B), isikukood. Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina.

Info e-õpilaspileti korduva väljaandmise kohta: Koolikorraldus -> Kavad ja plaanid -> E-õpilaspilet.

Loe edasi…

Lastevanematele – koolivesti tellimine

Koolivesti tellimine 2014./2015. õppeaastaks toimub e-tellimiskeskkonnas http://koolivorm.norrison.ee/93-tallinna-21-kool

Koolivesti kandmisega kujundame üldist koolikultuuri ning väärtustame ühistunnet.
Koolivesti kannavad kõik!

Tellimisperioodid

  • 25.04.2014–29.06.2014 tellimused saate kätte koolist 27.-29. augustil 2014 kell 10.00-13.00 kooli I korruse fuajeest
  • 05.09.2014–28.09.2014 tellimused saate kätte koolist alates 02.12.2014

Uuendustest

Muudetud on halli vesti värvitooni, musta vesti lõnga ja lõiget.
Lisandunud on mitmeid toredaid koolirõiva elemente, mis on ostmiseks soovituslikud.

Koos ja ühtsena loome tugevama OMA kooli tunde!

Lisainfo

Perioodide väliste tellimuste info:

  • toote hinnale lisandub 9.00 EUR
  • tellimus esitada e-postiga: info@norrison.ee
  • tellimus täidetakse vastavalt võimalustele
  • tellimuse täitmisele eelnevalt esitatakse ostjale arve
  • maksekorraldus saata e-postiga info@norrison.ee
  • tooted saadetakse kokkulepitud aadressile

Student Network õpiabi põhikooliõpilastele

Tallinna 21. Koolis tegutseb pikkade traditsioonidega õpilasfirma Student
Network
, mis tegeleb õpiabi osutamisega 1.-9. klasside õpilastele üle Eesti.

Õpetajateks on tublid gümnasistid, tänu kellele on õpikeskkond sõbralik ja vaba.
Õppimise aeg ning koht on kokkuleppeline. Võimalik on õppida ka veebipõhiselt.

Rohkem informatsiooni www.studentnetwork.ee või
Facebookist https://www.facebook.com/OFStudentNetwork.

Kontakt: 56964016
e-mail: tunnid@studentnetwork.ee
Skype: student_network