deenesetfrru
Subscribe to RSS

Küsitlus lastevanematele ja vilistlastele

Head lapsevanemad ja vilistlased!

Ootame teie ettepanekuid kooli uue arengukava 2017-2021 koostamiseks.

Palun vastake küsimustele kuni 15. märtsini 2016 SIIN.

Infoleht nr 6

Ilmunud on käesoleva õppeaasta kuues infoleht.

III perioodi teine tunniplaan

III perioodi teine tunniplaan, kehtiv 25. jaanuar – 19. veebruar 2016.

Vastuvõtt 1. ja 10. klassi 2016/2017

Registreerimine ülelinnalise komplekteerimisega inglise keele klassi (1B) toimub 1.-10. veebruaril 2016 vastuvõtu infosüsteemi kaudu.

Registreerimine elukohajärgse kooli 1. klassi toimub 1.-15. märtsil 2016 eKooli kaudu.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt vastu võetud õpilastest pärast 10. juunit 2016 muusikakatsete alusel.

Registreerimine 10. klasside katsetele toimub 1.-16. märtsil 2016 ühiskatsete infosüsteemi kaudu.

Vastuvõtu tingimused ja kord: 21k.ee -> Vastuvõtt.

Toitlustamine Tallinna 21. Koolis

 

Koolilõuna hind on 1,34 eurot.

  • 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, s.o. 0,56 eurot, katab Tallinna linn.

Põhikooli toitlustamine  on tasuta.

  • 10.–12. klassi õpilase eest kompenseerib riik 0,78 eurot.

Võimaldame gümnaasiumiõpilastele tasuta toitlustamise kuni märtsini 2016. Info edasise korralduse, st toiduraha maksmise vajaduse kohta märtsi alguses.

Lisainfo:

  1. Hommikuputru pakutakse kell 7.45 – 11.00, suur portsjon maksab 0,70 eurot, väike 0,40 eurot.
  2. Päevapraad maksab 2,00 eurot.

Hoolekogu pöördumine

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

 

Hea lapsevanem!
Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 112. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid ja väga heal tasemel haridus on kooli põhiväärtused, mis on kestma jäänud üle sajandi. Erinevalt mõnedest teistest Tallinna koolidest, ei ole 21.kool kunagi palunud lastevanematelt toetust õppekavaliste tegevuste tarvis.

Lõppeval aastal toetasid kooli paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu, mille eest teile suur tänu! Laekunud toetustega oli võimalik tasuda osaliselt kooli turvamise eest, toetada Progetiigri Legode sihtostu, hankida kirjandust ja perioodikat, tunnustada edukamaid õpilasi, korraldada parkimist kooli parklas ja palju muud sarnast.

Selleks, et edukalt jätkata, samas luues kõikidele õpilastele uusi arenemisvõimalusi ja õpiväljundeid, pöördus hoolekogu esindaja lapsevanemate üldkoosoleku poole ning pöördub käesolevaga teie poole palvega mitmete erinevate ettevõtmiste toetamiseks, mille eesmärgiks on:

lugemisvara, teatmeteoste ja uudiskirjanduse täiendamine kooli raamatukogufondi, väärtustades lugemust ning rõhutades lugemisaasta olulisust, samuti tehes lihtsamaks kohustusliku kirjanduse kättesaadavuse;
arendavate ja strateegiliste mängude hankimine huvitava, lõbusa ja turvalise koolipäeva korraldamiseks;
täiendavate istepinkide soetamiseks kooli koridoridesse;
auhinnafondi mitmekesistamine tublide õpilaste tunnustamiseks: õppetöös, õpilasloomingus (muusikas, kunstis), spordis, projektitegevuses, ettevõtlikkuses, huvitegevuses ja muudes tegevusvaldkondades;
parimatele õpilastele preemiareiside korraldamiseks, kinkeraamatute, kinkekaartide, kultuuriürituste pääsmete jms võimaldamiseks;
koolimaja turvamise jätkamiseks, kuna koolieelarve ei võimalda turvateenuse tellimist septembrist kuni juuni alguseni.

Võimaluse korral ootame teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussumma kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised toetajad!
Koos suudame olla omanäoline ja konkurentsivõimeline kool.

Tänuga,

Jaak Lind
Hoolekogu esimees

Õpilasfirma Student Network abistab

Student_network

Tallinna 21. Koolis tegutseb pikkade traditsioonidega õpilasfirma Student
Network
, mis tegeleb õpiabi osutamisega 1.-9. klasside õpilastele.

Õpetajateks on tublid gümnasistid, tänu kellele on õpikeskkond sõbralik ja vaba.
Õppimise aeg ning koht on kokkuleppeline. Võimalik on õppida ka veebipõhiselt.

Rohkem informatsiooni www.studentnetwork.ee või
Facebookist https://www.facebook.com/OFStudentNetwork.

Õpilasfirma

Koolivaheajad 2015/2016 õppeaastal

Alates 2015/2016 õppeaastast rakendatakse koolis uut vaheaegade struktuuri, mis erineb riiklikult kehtestatust. Senise nelja vaheaja asemel on õppeaastas viis vaheaega.

Vaheaeg Algus Lõpp
I 17. oktoober 2015 25. oktoober 2015
II 23. detsember 2015 10. jaanuar 2016
III 20. veebruar 2016 28. veebruar 2016
IV 16. aprill 2016 24. aprill 2016
V 11. juuni 2016 31. august 2016

Õppenõustamiskeskus

tha

Tallinna linn taastas 23. jaanuaril Õppenõustamiskeskuse teenused.

Õppenõustamiskeskuses saab taotleda logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi
nõustamisteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab keskuses vastu ka psühhiaater. Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid.

E 16.00-18.00     K 17.00-19.00     R 9.00-12.30

aadressil: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn
telefon: 640 4938 või 57 409 750 (vastuvõtuaegadel)
e-post: oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Nõustamine on TASUTA!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistide kontaktid ja lisainfo
töökorralduse kohta leiab Kadaka Põhikooli kodulehelt:
www.kadakakool.edu.ee – Õppenõustamiskeskus.

Kuulumine võrgustikesse

  • CAE
  • Kaitse end ja aita teist
  • PASCH
  • ELOS
  • Foxcademy