deenesetfrru
Subscribe to RSS

Hoolekogu pöördumine

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

Hea lapsevanem!

Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 113. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid, õppe kvaliteet, ettevõtlikkus ja koostöö on põhiväärtused, mis loovad 21. koolist omanäolise ja konkurentsivõimelise kooli Tallinnas.

Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi, mille eest teile suur, suur tänu!

Laekunud toetustega oli võimalus hankida teatmeteoseid, tellida teadusajakirju raamatukokku; toetada kultuuri- ja kunstinädala, kevad- ja jõulukontsertide korraldamist; õpilaste tunnustamist; digitaristu (uue arvutiklassi rajamine, wifi tugevdamine) ning õpikeskkonna kaasajastamist (24 istepinki koridoridesse), raamida 1980ndatel kooli muretsetud graafilised lehed, mis moodustavad väljapaneku vana māja koridorides läbi 4 korruse.

Kooli uue arenguperioodi eesmärgid ja väljakutsed on seotud muutunud õpikäsituse, õpilaste digipädevuste, kaasaegsete ja innovaatiliste õpimudelite rakendamise, õpikeskkonna ning digitaristu parendamisega.

Selleks, et edukalt jätkata ja täita arengueesmärke, õppida turvalises õpikeskkonnas, luua kõikidele õpilastele kaasaegseid õpitingimusi, õpiväljundeid, kasutada erinevaid õppemeetodeid ja õppevahendeid-õpivara, pöördub hoolekogu lastevanemate poole palvega jätkata erinevate kooli jaoks oluliste ettevõtmiste ja tegevuste toetamist, mille tarvis paraku napib vahendeid kooli eelarvest.

Toetust vajame 2016/2017 õppeaastal õpikeskkonna parendamiseks: arendavate ja strateegiliste mängude hankimiseks, huvitava, lõbusa ning turvalise koolipäeva sisustamiseks, puutetundliku ekraani paigaldamiseks tunniplaani ja söögivahetundide ning muutuste info operatiivseks edastamiseks, kajastamiseks;
tahvelarvutite ostmiseks (37 tk), et arvuteid saaks kasutada terve klass korraga, mistahes ainetunnis;
kaasaegsete õppevahendite, sh e-õpikute ja programmide hankimiseks;
raamatukogufondi täiustamiseks-kaasajastamiseks: teadus-, noorsoo- ja uudiskirjanduse tellimiseks;
õpilaste tunnustamiseks omaloomingus, spordis, projektitöödes, ettevõtlikkuses, huvitegevuses silmapaistnutele.

Võimaluse korral ootame Teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussummat kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised ja uued toetavad lapsevanemad!

Ühise sünergiaga loome uusi väärtusi, koos suudame olla tulemuslik,
huvitav, inspireeriv ja ettevõtlik – kaasaegsetel õpimudelitel õppiv kool.

Tänuga

Jaak Lind
Hoolekogu esimees

II perioodi tunniplaan

II perioodi tunniplaan, kehtiv 31. oktoober – 16. detsember 2016.

NB! Uuendatud 23. oktoobril kell 21.00

Stipendiumid 5.-12. klasside talentidele

maxima
Juba viis aastat toimunud stipendiumikonkurss Tulevikutalent kinnitab iga kord, et Eesti eri paigus leidub palju võimekaid noori, kel jätkub koolitöö kõrvalt aega ja pühendumust püüelda mõnes valdkonnas tipu poole. Kutsume teid üles neid andekaid noori oma koolis märkama ja innustama osalema konkursi kuuendal hooajal, et neid unistustele lähemale aidata!

Lühidalt tänavusest konkursist Tulevikutalent 2016:

 • Tulevikutalendi tiitlile ja kuni 1000-eurosele stipendiumile kandideerimiseks tuleb noorel esitada oma taotlus konkursi kodulehel enne 18. oktoobrit 2016.
 • Ootame taotlusi 5.-12. klasside õpilastelt, kellel on silmapaistvaid saavutusi mõnes neljast stipendiumikonkursi kategooriast: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus.
 • Selle aasta Tulevikutalente aitavad valida Rakett 69 saatejuht Aigar Vaigu, Eesti jalgratta rahvuskoondise peatreener Jaan Kirsipuu, ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning näitleja, laulja ja tantsija Kristel Aaslaid.

Täpsem info SIIT

Infoleht nr 3

Ilmunud on käesoleva õppeaasta infoleht nr 3.

eÕpilaspiletitest

Kooli on saabunud uued eÕpilaspiletid 1., 7. ja 10. klassidele, mis on õpilastele kätte jagatud.

Õpilaspiletid on väljastatud Tallinna Haridusameti ülelinnalise hanke raames ning on uue kujundusega.

Kui eÕpilaspilet ei tööta ühistranspordis, tuleks pöörduda www.pilet.ee keskkonna poole – e-post: info@pilet.ee  tel: 6118000.

Duplikaatide tellimine on hetkel ootel, kuid kõik saadetud duplikaatide tellimused saavad täidetud süsteemi täielikul töölerakendumisel.

eÕpilaspileti väljastamise kord: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet

Meie kooli fotokonkurss “Värviline sügis”

Liputoimkond heiskas riigilipu Pika Hermanni torni

3404b0fc5b406b2de73a36ae7f335c2a4b5b82367b0a68c3170db5000f9d832a

Eesti vastupanuvõitlemise päeva auks heiskasid neljapäeval päikesetõusul Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu Tallinna 21. Kooli õpilased.

Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutas, et Eesti riigi järjepidevust rõhutavate sündmuste tähistamine ja mäletamine on äärmiselt oluline. „Väga südantsoojendav on tähistada neid tähtpäevi koos noortega ja tunda, et nad kannavad endaga edasi meie riigile tähtsaid väärtusi,“ lisas ta.

1940. aasta suvel, mil Nõukogude väed okupeerisid Eesti territooriumi, sai Raua tänava koolist ehk tänasest Tallinna 21. Koolist Eesti armee sidepataljoni ajutine kodu. Just seal pidasid Eesti vabariigi sõdurid maha oma ainsa lahingu Teises maailmasõjas.

Vastupanu osutas Eesti rahvas taas neli aastat hiljem, kui taganevate Saksa okupatsioonivägede ja pealetungiva punaarmee Tallinna jõudmise eel lehvis 1944. aasta septembris Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp.

Neljapäeval heiskasid Pika Hermanni roni riigilipu Markus Kuris, Hendrik Malm, Oliver Kaljula, Mark Abner, Kaspar Oskar Tali, Markus Louis Mühlberg, Marko-Raul Peetersoo, Karl-Matthias Madis, Erik Teppan ja Karl Rudolf Kunnas.

Tallinna 21. Kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Eesti lipu seadusest.

Pärast hommikust lipuheiskamise tseremooniat kohtuvad õpilased Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ning tutvuvad Toompea lossiga.

Vastupanuvõitluse ja Otto Tiefi valitsuse päeva peetakse riigikogu otsusel riikliku tähtpäevana kümnendat aastat.

 

Err.ee

_____________

Pildialbum asub siin

Kandideeri õpilasesindusse!

On alanud kandideerimine 2016/2017 aasta õpilasesinduse koosseisu. Kandideerimiseks tuleb täita ankeet koos motivatsioonikirjaga.

Motivatsioonikirja pikkus on umbes 200 sõna.

Motivatsioonikiri peab sisaldama järgnevat:

 • Lühikest enesetutvustust koos oma tugevustega
 • Miks soovin kandideerida õpilasesindusse?
 • Milline oleks minu panus õpilasesindusse?
 • Omapoolseid ideid (üritused, õpilasesinduse arendamine jne)
 • Saavutusi ja olemasolul varasema kogemuse kirjeldust

Ankeedi kandideerimiseks leiad SIIT .

Küsimuste korral saata meil aadressile presiidium.21k@gmail.com

Gümnaasiumi valikkursused

Gümnaasiumi valikkursused 2016/2017 õppeaastal: Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused.

Alanud on registreerumine gümnaasiumi valikkursustele: registreeru siin!

Pikapäevarühm 2016/2017

Tallinna 21. Koolis avatakse 2016/2017 õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 23.05.2016 käskkirjaga nr HA-4/26 on kehtestatud  pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 92 senti (0,92 eurot)

Lapsevanemate avaldused pikapäevarühmaga liitumiseks palume esitada 8. septembriks 2016 e-postile info@21k.ee

Leping lapsevanemaga sõlmitakse septembrikuu jooksul.

Loe edasi…

Teadmiseks 1. klassi lapsevanemale

Eesmärgid

 • Kujundada õpilaste õpioskusi läbi iseseisvuse ja eneseteostuse.
 • Koostöös lapsevanemaga toetada igakülgseltlapse arengut.
 • Arendada ja tugevdada kooli ja kodu vahelist koostööd.
 • Koolikultuuri ja OMA kooli tunde väärtustamiseks kannavad kõik õpilased koolivormi elementi.

Koostöö lastevanematega

 • Lastevanemate koosolekud toimuvad kaks korda õppeaasta jooksul.
 • Viiakse läbi arenguvestlusi.
 • Kool on liitunud eKooliga.
 • Võimalus osa võtta lapse arengupsühholoogiaalastest mõttepooltundidest.
 • Toimuvad koolikontserdid ja perepäevad.

Koolitarbed

 • Eesti keel
  joonelised vihikud (16 joont), abijoonega vihikud.
 • Matemaatika
  ruudulised vihikud (väike ruut).
 • Pinal
  kolmekandilised harilikud pliiatsid, kogujaga teritaja, kustutuskumm, joonlaud, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid.
 • Kunstitarbed
  joonistuspaberid (A3 ja A4), paljunduspaber A4 (500 lehte), õlipastellid, guašid, akvarellid, erineva jämedusega guaši- ja akvarellipintslid, veetops, värvide segamise alus, lapp, värvilised paberid, käärid, liimipulk, PVA liim, plastiliin, vakstu, põll, kunstitööde mapp (A3).
 • Koolirõivad-jalanõud
  Tallinna 21. Kooli koolivorm (1.-3. klass), non-marking tallaga sisejalanõud, riidest sisejalanõude kott, lühike dress, saalispordi jalanõud.

Teave

 • Toitlustamine 1.-9. klassi õpilastele on riigi poolt finantseeritud.
 • Koolis töötab logopeed.
 • Koolis töötab pikapäevarühm.
 • Info koolivormi kohta: Üldinfo -> Sümboolika -> Koolivorm

 

Koolivaheajad 2016/2017 õppeaastal

Alates 2015/2016 õppeaastast rakendatakse koolis uut vaheaegade struktuuri, mis erineb riiklikult kehtestatust. Senise nelja vaheaja asemel on õppeaastas viis vaheaega.

Vaheaeg Algus Lõpp
I 22. oktoober 2016 30. oktoober 2016
II 23. detsember 2016 08. jaanuar 2017
III 25. veebruar 2017 05. märts 2017
IV 22. aprill 2017 30. aprill 2017 (va lõpuklassid)
V 14. juuni 2017 31. august 2017

Koolivormi tellimine 2016/2017. õppeaastaks

koolivorm

Tallinna 21. Kooli koolivormi elemendid (.pdf)

Koolivormi tellimine toimub Norrisoni e-tellimiskeskkonnas.

Tellimisperioodid

 • 27. aprill – 26. juuni 2016
  Koolivormi täpse kättesaamise aja avaldame kooli kodulehel peale koolivormide kooli jõudmist.
 • 27. august – 20. september 2016
  Koolivormi saab kätte alates novembrist 2016.

Koolivormi kandmisega kujundame üldist koolikultuuri ning väärtustame ühistunnet.

 

 

Tallinna XXI Kooli aunimetused

Kristjan Erik Liive, 12A
Tallinna XXI Kooli aasta tegija 2016; Tallinna tegus õpilane 2016

Daniel Markus Vardja, 9B
Tallinna XXI Kooli tegus sporditegelane 2016

Kristel Jakobson, 12C
Tallinna XXI Kooli aasta tegija 2016

Kristina Mägi, 12C
Tallinna XXI Kooli noor kultuuritegija 2016

David Truusa, 10A
Tallinna XXI Kooli noor kultuuritegija 2016

Kasper Joel Nõgene, 2A
Tallinna XXI Kooli noor kultuuritegija 2016; Tallinna noor kultuuritegija 2016

Renna Marjundi
Tallinna XXI Kooli Aasta klassiõpetaja 2016

Kaja Männik
Tallinna XXI Kooli Aasta klassiõpetaja 2016

Marju Tapfer
Tallinna XXI Kooli Aasta põhikooliõpetaja 2016

Heli Raidma
Tallinna XXI Kooli Aasta klassijuhataja 2016

Ingrid Paggi
Tallinna XXI Kooli Aasta gümnaasiumiõpetaja 2016

Kuulumine võrgustikesse

 • CAE
 • Kaitse end ja aita teist
 • PASCH
 • ELOS
 • Foxcademy
 • ICEE
 • Junior Achivement