Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Kui infotehnoloogia huviringide projekt NutiLabor käivitus üle Eesti valdavalt oktoobris 2012, siis meie koolis algab ringitöö 7. veebruaril 2013, Turvaliselt internetis nädala raames.

Vaata Maailma SA koos EMT, Elioni ja Microsoftiga on võtnud eesmärgiks soodustada uute infotehnoloogia-alaste huviringide tekkimist, et läbi selle suurendada noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist. Pikemas perspektiivis aitab see vähendada noorte töötust ja IT-spetsialistide puudujääki Eestis.

Meie kooli ringitöös saavad kaasatud 6. klasside õpilased ning kuna huvilisi on palju, alustavad paralleelselt kaks rühma, ühtekokku  40 õpilast. Ringitöö toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.00 – 15.30 paaristundidena. Nutilabori koduklassiks on klassiruum 422.

Alustame 6. klasside õpilastega, sest on õige aeg teha ettevalmistusi 8. klassis toimuvaks loovtööks ning mis võiks olla parem ettevalmistus, kui Nutilabori tehnoloogiaringi raames oma loovuse ja IKT-alaste oskuste arendamine.

Tallinna 21. Kooli Nutilabor on põnev IKT- ja arvutialane huvialaring, mis sobib ühtviisi nii poistele kui tüdrukutele. Ringitöö raames omandavad õpilased erinevad arvutite ja huvitavate veebipõhiste vabavaraliste programmide ja tarkvara kasutamisega seotud oskused. Omandame algteadmised ja oskused pildi-, heli- ja videotöötlusega seonduvalt ning loome sisu kooli infotahvli tarvis. Plaan on üheskoos luua isiklikud blogid, klasside ajaveebid, põnevad blogid ja kodulehed kooli teemanädalate paremaks kajastamiseks.

Võttes kasutusele erinevad Web 2.0 ühistöövahendid, õpime üheskoos ja õpime üksteiselt, otsime ja katsetame erinevaid veebipõhiseid ja vabavaralisi rakendusi ja vidinaid ajaveebidesse, blogidesse ja kodulehtedele lisamiseks ning otseloomulikult leiavad käsitlemist ka autoriõiguste ja arvutikaitse ning internetiturvalisusega seotud teemad, millest viimasega, Turvaliselt internetis nädalal 4. – 10. veebruaril, ka alustame.

Ringitöö on õpilastele tasuta!
Nutilabori ringitööd juhendab haridustehnoloog ja arvutiõpetuse õpetaja Karis Niisuke.

Tallinna 21. Kooli Nutilabori ringitöö sai võimalikuks tänu Vaata Maailma SA NutiLabori projektile. EMT, Elioni ja Microsofti toetusel lisandus meie mobiilsesse arvutiparki 4 sülearvutit ning suur infoekraan igapäevase koolielu kajastamiseks ja ringitöö raames valmivate materjalide esitlemiseks kooliperele, lastevanematele ja külalistele.

Vaata kindlasti ka “NutiLabori” kodulehekülge http://www.nutilabor.ee

Nimeta