Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Meie kool rakendab ettevõtlus-robootika õppesuuna ainetundides „Huvitav matemaatika“ aktiivselt Soomes, Turu Ülikoolis väljatöötatud digitaalset õppekeskkonda Eduten ning pälvis tunnustuse kui programmi aktiivne rakendaja ning arengu toetaja Eestis.

Keskkond toetab individuaalse õpitee kujunemist, õpilased omandavad matemaatilised teadmised-oskused mängides ning õpetajal on hea ülevaade õpianalüütikast.

Mänguliselt õppides ja harjutades püsib õpilaste õpirõõm tänu matemaatikaõpetaja Marju Meremäe innustunud juhendamisele!