Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvooru kandideeris mahukate kirjandite ja uurimistöödega
8 meie kooli õpilast.

Olümpiaadi žüriile laekus 129 eelvooru tööd:

7. – 8. klasside vanuserühmas – 69 kirjandit
9. – 10. klasside arvestuses – 21 uurimistööd
11. – 12. klasside vanuseastmes – 39 uurimistööd

Kirjandusolümpiaadi lõppvooru 1. ja 2. märtsil Tartus on kutsutud järgmised meie kooli õpilased:

Paul Johannes Kalda 7B, kirjand teemal “Raamatud, mida loevad noored”
Juhendaja: õpetaja Sanne Haab.

Dagmar Ainsoo 12B, uurimistöö teemal “Mati Undi feminism”
Juhendaja: õpetaja Külliki Kaju.


Õnnitleme!